konwent Jaworze
Foto: Mat. UG Jaworze

Setka samorządowców w Jaworzu

Blisko stu samorządowców z województwa śląskiego, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski na przełomie stycznia i lutego spotkali się w Jaworzu na obradach Konwentu Wójtów i Burmistrzów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Konwent zebrał się, aby po wyborach samorządowych wybrać nowe władze. W trakcie spotkania przeprowadzono wybory 10-osobowego Prezydium Konwentu Burmistrzów i Wójtów na kadencję 2018-2023, podczas których gospodarz obrad wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz został wybrany reprezentantem Subregionu Południowego, o co wnioskowała poprzednia przedstawicielka Śląska Cieszyńskiego w tym gremium – burmistrz Strumienia Anna Grygierek.
Pierwsza część posiedzenia konwentu dotyczyła współpracy małych i średnich gmin z władzami regionu. Udział w niej wziął m.in. marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, który przedstawił zebranym kierunki rozwoju województwa i zapewnił o woli współpracy w bieżącej kadencji samorządu. – Współpraca z małymi i średnimi gminami jest dla nas priorytetem, chcemy poznać państwa potrzeby i koncepcje rozwoju, bo wszystkim nam zależy na przyszłości województwa śląskiego – zapewniał marszałek.
W panelu samorządowym województwa wzięła udział również Małgorzata Staś, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, która omówiła kwestie związane z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, wdrażającym fundusze unijne w całym regionie. Zostały też omówione kluczowe problemy gospodarki wodnej w małych i średnich gminach województwa. Z kolei Dorota Wójtowicz, dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu Wojewódzkiego, omówiła możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, zaś dr Krzysztof Nowak, dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego, poruszył sprawy związane z samorządową działalnością uchwałodawczą. Sporo czasu poświęcono ekologii i oświacie, m.in. priorytetom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2019 r., a także zagadnienia nadzoru pedagogicznego, o których mówił wicekurator oświaty Jacek Szczotka.
Pod koniec pierwszego dnia w hali sportowej odbył się XIV Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w którym zwycięskim okazał się zespół wystawiony przez gminy Subregionu Północnego, tj. obszaru dawnego województwa częstochowskiego.
Konwent Wójtów i Burmistrzów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów to największa korporacja samorządowa. Jego spotkanie w Jaworzu odbyło się po raz pierwszy.

(UGJ)