hala sms
Foto: MN

Hala dla SMS-u coraz bliżej

Bardzo szybko postępuje budowa hali sportowej na potrzeby Szkoły Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach.
Z każdym kolejnym tygodniem obiekt zlokalizowany tuż obok szkoły prezentuje się coraz bardziej okazale. Gotowy ma być za trzy miesiące, aby podopieczni Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych, dla której organem prowadzącym jest Powiat Bielski, korzystali bez żadnych przeszkód z komfortowych warunków od roku szkolnego 2019/2020. Zwłaszcza dotyczy to hali sportowej o długości blisko 40 metrów, która stanowi ważną część trzykondygnacyjnego budynku. – Własnej hali bardzo nam brakuje do tego, aby realizować w całości plan treningowy. Dla wszystkich dyscyplin uprawianych w naszej szkole to ważne – mówi dyrektor placówki Jarosław Konior.
W nowym obiekcie znajdzie się ponadto pełne zaplecze szatniowo-sanitarne i magazyny ze sprzętem. Uczniom służyć będzie przestronna siłownia oraz nowocześnie urządzone pomieszczenie do kompleksowej odnowy biologicznej. Przeniesie się tu także sekretariat szkoły wraz z jej dyrektorem, osobny pokój przewidziano dla szkolnych trenerów. Co istotne, przejście ze szkolnego budynku do części sportowej możliwe będzie tzw. suchą stopą, a więc bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.
Inwestycja pochłonie łącznie ponad 6 mln zł, z czego 68 procent stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu.

(M)

starostaAndrzej Płonka,
starosta bielski:
Podlegająca nam szkoła sportowa z każdym rokiem podnosi poziom kształcenia, co bardzo dobrze widać po jej wychowankach, osiągających coraz lepsze wyniki w narciarstwie klasycznym, a przede wszystkim w skokach narciarskich. Nowa hala znacznie ułatwi im treningi. Cieszymy się, że po wielu latach starań udało nam się doprowadzić do rozpoczęcia tej niezwykle potrzebnej inwestycji, a wkrótce będziemy mogli ją udostępnić przyszłym mistrzom sportu. Bo nie mam wątpliwości, że taka baza będzie miała ogromny wpływ na rozwój sportowy uczniów.
Hala sportowa dla SMS-u to jedna z wielu inwestycji, jaką w ostatnich latach realizowaliśmy, aby podnieść warunki nauki w podlegających nam placówkach oświatowych. Warto tu przypomnieć adaptację budynków dawnej szkoły górniczej na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych, a także stały rozwój bazy do nauki różnych zawodów w szkołach technicznych przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach.