04 bhp

Seminarium BHP

Po raz 27. podbeskidzka „Solidarność” organizuje obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Tradycyjnie będzie to seminarium, poświęcone sprawom bezpieczeństwa i higieny pracy.
Każdego roku uczestniczą w nim zakładowi i oddziałowi społeczni inspektorzy pracy oraz przedstawiciele służb bhp z przedsiębiorstw na terenie Regionu Podbeskidzie, a jako prelegenci występują między innymi przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz „Solidarności”. Problemem wiodącym tegorocznego seminarium będzie temat „Przejmij kontrolę – usuń niebezpieczne substancje z miejsca pracy”. Patronat nad tym wydarzeniem objął wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Obok niego wśród gości seminarium będzie przewodniczący KK Piotr Duda.
Seminarium odbędzie się w środę 24 kwietnia o godz. 11.00 w sali sesyjnej bielskiej delegatury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (Bielsko-Biała ul. Piastowska 40, wejście od ul. Asnyka).
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

(NSZZ)