Sesja DO WYBORU (2)
Foto: Mat. MGOK Wilamowice

Sesja Sejmiku młodych w Wilamowicach

Po raz ósmy 13 marca młodzi z gminy Wilamowice zebrali się na Sesji Sejmiku Uczniowskiego.
Sesja w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego była poświęcona światu polityki, zwłaszcza samorządu lokalnego. Na zaproszenie delegatów odpowiedzieli sekretarz gminy Andrzej Kołtun, przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Kudłacik i przewodnicząca Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urszula Kucharska. Delegaci skorzystali z okazji i zadawali gościom pytania związane z ich pracą, funkcjonowaniem ich urzędów, a także całego samorządu lokalnego. Goście rozmawiali o działalności organów gminy Wilamowice, o planach na przyszłość, sukcesach i inwestycjach.
Podsumowaniem sesji stały się warsztaty związane z tematyką sesji, Gminą Wilamowice i funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego. Była to kolejna okazja do utrwalenia wiedzy, a także zdobycia nowych doświadczeń.
Jednym z celów Sejmiku Uczniowskiego jest wykreowanie nowych liderów lokalnej społeczności.

(SP Dankowice)