DCIM100MEDIADJI_0061.JPG
Foto: Mat. Starostwa Powiatowego. Kościół w Starej Wsi został objęty pilotażową realizacją międzynarodowego projektu.

Spotkanie projektowe w powiecie

Na terenie powiatu bielskiego zakończyło się piąte spotkanie międzynarodowego projektu „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiskowych” – ProteCHt2save CE 1127.
Projektu grupy INTERREG Europa Środkowa pn. „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiskowych” – ProteCHt2save ma międzynarodowy charakter. Jego partnerami są Instytut Nauk o Atmosferze i Klimacie – Krajowa Rada ds. Badań Naukowych we Włoszech, Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Czeskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kształcenia Ustawicznego Krems Dunaj Uniwersytet w Krems – Austria, Powiat Bielski, Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, Gmina Ferrara – Włochy, Dzielnica Praga Troja – Czechy, Województwo Baranja – Węgry, Miasto Kastela – Chorwacja, Gmina Kocevje – Słowenia. Tematem zasadniczym jest wypracowanie w oparciu o dobre praktyki z różnych państw skutecznych planów i procedur do ochrony dziedzictwa kulturowego przed gwałtownymi wydarzeniami meteorologicznymi i zdarzeniami kryzysowymi.
Powiat Bielski jako partner projektu stanął w nowym roku przed zadaniem zorganizowania V spotkania projektowego we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej. Spotkanie odbyło się w Szczyrku w dniach 21-23 stycznia. Podczas pierwszych dwóch dni obrad zaprezentowano wypracowane wyniki projektu, np. podręcznik dobrych i złych praktyk w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Podsumowano również etapy prac, m.in. mapowanie ekspozycji dziedzictwa kulturowego na ekstremalne zdarzenia pogodowe, takie jak powodzie, intensywne opady deszczu i pożary z powodu suszy. Wśród punktów spotkania znalazło się także omówienie identyfikacji najważniejszych elementów w zakresie odporności i zarządzania ryzykiem w dziedzictwie kulturowym oraz zaplanowanie przyszłych działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem planów ochrony dziedzictwa kulturowego w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo podczas spotkania rozwiązywano bieżące problemy dotyczące pozyskiwania szczegółowych aktualnych danych meteorologicznych, działań promocyjnych i zarządzania projektem.
Ostatniego dnia spotkania w Polsce uczestnikom zaprezentowano miejsce pilotażowe, którym jest zabytkowy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, stary cmentarz oraz znajdujący się obok budynek starej szkoły w Starej Wsi w gminie Wilamowice. Podczas wizyty ks. proboszcz Grzegorz Then przedstawił przybyłym kłopoty, z jakimi boryka się obiekt oraz występujące zagrożenia związane z intensywnymi opadami deszczu.
Projekt ProteCHt2save potrwa do 30 czerwca 2020 r. Więcej informacji znajduje się na stronie www.interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.html.

(BSP)