dav
Foto: Magdalena Wincer/Lasy Państwowe

Sucho w lasach

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach apeluje o zachowanie ostrożności w lasach naszego regionu i rozpoczyna akcję bezpośredniej ochrony przeciwpożarowej lasu.
Należy wziąć pod uwagę, że tegoroczna zima była raczej sucha, spadło stosunkowo niewiele śniegu. Wystarczy kilka bardziej słonecznych dni i zwykła nieostrożność może doprowadzić do powstania pożaru na wielkim obszarze lasu.
Dla leśników pod pojęciem zagrożenia pożarowego lasu kryją się takie warunki, przy których możliwe jest powstanie pożaru w środowisku leśnym. Na stan zagrożenia decydujący wpływ mają warunki meteorologiczne, temperatura powietrza, ilość opadów atmosferycznych i w ich następstwie wilgotność pokrywy gleby. Duży wpływ na zaistnienie pożarów ma również pojawienie się bodźców energetycznych, zdolnych do inicjacji pożaru, np. niedopałek papierosa, ognisko, niedogaszona zapałka. Statystyki mówią, że coroczne wiosenne wypalanie traw i nieużytków rolnych, szczególnie w bliskiej odległości lasu, także jest częstą przyczyną pożarów.
Jak wyjaśniają leśnicy, w miesiącach od marca do połowy października służby leśne pełnią dyżury, które wiążą się z pełną dyspozycją pracowników w przypadku wystąpienia pożaru lasu. W tym czasie uruchomione są również obserwacje lasów na dostrzegalniach przeciwpożarowych, synchronizowane z punktem alarmowo-dyspozycyjnym w nadleśnictwie. Leśnicy wykonują też wiele czynności profilaktycznych, które zapobiegają oraz mogą ułatwić lokalizację i gaszenie pożarów.
Leśnicy od lat przeciwdziałają sytuacjom, w których może dojść do pożaru, tworzą też spójny system szybkiego wykrywania ognia. Do sprawnej lokalizacji pożarów używają systemów obserwacyjno-alarmowych, w skład których wchodzą wspomniane dostrzegalnie przeciwpożarowe (wieże obserwacyjne), zlokalizowane na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe. Obserwator na wieży w sytuacji wystąpienia dymu wydostającego się z lasu, przy pomocy precyzyjnych kierunkomierzy ustala azymut. Namiary przekazywane są do Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD), znajdującego się w siedzibie nadleśnictwa. Za pomocą  mapy i programu komputerowego ustalane są miejsca potencjalnego pożaru lasu oraz koordynuje się dalsze działania, tj. wysłanie w miejsce zdarzenia patroli naziemnych i powietrznych oraz straży pożarnej do ugaszenia pożaru.

(MW, R)