Jacek Falfus mlodziez
Foto: Mat. Arch.

Z PRAC POSELSKICH: Dla młodych i rozwoju

Rozszerzenie programu „500 plus” już od pierwszego dziecka i zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia to ważne punkty działań, jakie zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość podczas niedawnej konwencji. – Nadrzędnym założeniem programu jest rozwój Polski we wszystkich obszarach – mówi poseł Jacek Falfus.
Najistotniejsze elementy programu, ujęte w ramach tzw. „nowej piątki PiS”, przybliżył prezes Jarosław Kaczyński. Na samym wstępie zapowiedział wprowadzenie już od lipca „500 plus” także na pierwsze dziecko. Tym samym Prawo i Sprawiedliwość rozszerza swój sprawdzony projekt, wprowadzony w ostatnich latach w przypadku drugiego i większej liczby dzieci. Nowa propozycja stanowi tylko część kompleksowej oferty, skierowanej w głównej mierze do młodych ludzi. Kolejny z pomysłów to zwolnienie z podatku PIT osób pracujących, które nie ukończyły 26. roku życia.
Jak zauważa poseł Jacek Falfus, właśnie takie rozwiązania planowane do wdrożenia przez PiS, nie są przypadkowe. – Zrównoważony rozwój naszego kraju możliwy będzie tylko wtedy, gdy młodzi ludzie będą w Polsce pracowali i wykorzystywali do tego swoje zdolności. W ślad za tym pójdzie wzrost przyrostu naturalnego i wspólna troska o dochód narodowy – mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Zdaniem Jacka Falfusa, istotne jest to, aby młodzi ludzie przy wsparciu państwa zapewnione mieli dogodne warunki do zakładania rodzin i zawodowego realizowania się. – Zarówno kwestia pieniędzy przyznawanych już na pierwsze dziecko, jak i zniesienia podatku PIT gwarantują młodym łatwiejszy start. Będą mogli realnie myśleć o tym, aby zostać w kraju na dłużej, tu się rozwijać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, stając się wartościowymi pracownikami – podkreśla poseł PiS.
Podczas konwencji przedstawione zostały także inne planowane działania wchodzące w skład „nowej piątki PiS”. Każdy emeryt otrzymać ma tzw. „trzynastkę”, czyli dodatkową jednorazową pomoc na poziomie 1100 zł, a więc w wysokości najniższej emerytury. Pomoc ta będzie wypłacana już od maja tego roku jako jeden z elementów zmniejszania różnic majątkowych w polskim społeczeństwie. Jeszcze szerszy wymiar społeczny ma zapowiedź obniżenia kosztów pracy. W jego skład wchodzić będzie m.in. znaczne podwyższenie kosztów uzyskania przychodu oraz zmniejszenie PIT-u dla aktywnych zawodowo osób w różnym wieku.
PiS zadeklarowało ponadto przywrócenie zredukowanych przed laty połączeń autobusowych. Założenie podstawowe w tym zakresie jest takie, by przywrócić sprawną i wygodną komunikację PKS pomiędzy gminami a powiatami. – U nas ten problem nie jest aż tak dostrzegalny, jak w niektórych innych regionach kraju, gdzie dotarcie z przysiółków do większych miast jest często dla ludzi bardzo skomplikowane i czasochłonne – przyznaje poseł Falfus.
Rozważana koncepcja przewiduje doposażenie samorządów powiatowych, które za tematy związane z transportem są odpowiedzialne. Do tej pory nie miały na to wystarczających środków finansowych, a w kosztach utrzymania komunikacji w dużym stopniu partycypowały gminy. – Trudno jednak uznać to za rozwiązanie satysfakcjonujące i optymalne. Właściwie zorganizowany transport to podstawa równomiernego rozwoju miast czy gmin, ale i tych mniejszych miejscowości. Dostęp do najważniejszych miejsc powinien być na w miarę jednakowych zasadach zachowany – dopowiada poseł PiS.
Z optymalizacją komunikacji w poszczególnych obszarach ściśle wiąże się również stopniowa poprawa funkcjonowania kolei. Na terenie zwłaszcza Ziemi Bielskiej i Śląska Cieszyńskiego do rozwiązania pozostaje m.in. przywrócenie linii kolejowej na trasie Bielsko-Biała – Cieszyn.
Poseł Jacek Falfus dodaje, że wszystkie te działania doskonale wpisują się w dążenia Prawa i Sprawiedliwości do budowy silnego państwa z perspektywami rozwoju opartymi na stabilnych podstawach. – Właściwie funkcjonujące organy państw i dobrobyt ludzi są ze sobą w oczywistej symbiozie. Rozwijamy nasze programy właśnie po to, aby konsekwentnie taką drogą podążać – podsumowuje poseł.

(R)