Widok ze Skrzycznego Beata Twardowska
Foto: Mat. Starostwa Powiatowego. Widok ze Skrzycznego Beaty Twardowskiej – jedna z prac docenionych w poprzednich edycjach konkursu fotograficznego, organizowanego przez Powiat Bielski.

Zaproszenie do konkursu fotograficznego

Powiat Bielski zachęca do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego „Beskidy w kadrze zatrzymane”.
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które swoje fotografie wykonają na terenie Beskidu Małego, Śląskiego, Żywieckiego, a także miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego. Tegoroczne kategorie to „Pejzaże” oraz „Architektura i dziedzictwo kulturowe”. Najlepsze prace fotograficzne prezentowane będą na wystawie w Książnicy Beskidzkiej. Przewidziano także atrakcyjne nagrody.
Prace konkursowe należy składać w Biurze Oddziału PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej, ul. Wzgórze 9, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Termin składania prac upływa 23 sierpnia 2019 r. Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie, dostępnym na stronach internetowych: www.przewodnicy.beskidy.pl, www.um.bielsko.pl oraz www.powiat.bielsko.pl.
Organizatorami konkursu są: Miasto Bielsko-Biała, Powiat Bielski oraz Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych im. St. Czerneleckiego, działające przy Oddziale PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej.

(JJ)