rzeczna
Foto: Łu. Ulica Rzeczna w Bestwince zyska niebawem nową nakładkę asfaltową.

Bestwina: Inwestycje dla bezpieczeństwa

Trwają wzmożone prace związane z remontami dróg i chodników w gminie Bestwina.
Zadaniem obecnie realizowanym w zakresie infrastruktury drogowej jest modernizacja ulicy Rzecznej w Bestwince. Prace dotyczą odcinka o długości 800 metrów, na którym przede wszystkim wykonywana jest stabilizacja nawierzchni i położenie nowej nakładki asfaltowej. Gmina przeznaczyła na ten cel ok. 600 tys. zł z własnego budżetu. Warto nadmienić, że to kontynuacja działań ubiegłorocznych, remont objął wówczas odwodnienia i przepusty.
Również w trosce o bezpieczeństwo, zwłaszcza w ruchu pieszym, prowadzone są prace przy budowie chodnika wzdłuż okołokilometrowego odcinka ul. Dankowickiej w Kaniowie. Roboty w tym rejonie objęły m.in. usunięcie części drzew kolidujących z modernizacją drogi, wykonanie kanalizacji deszczowej i wreszcie powstanie wygodnych chodników. Całość prac ma kosztować ok. 2 mln zł, które wyłożone będą z budżetu gminy Bestwina.
Przekazany został także plac budowy pod dokończenie chodnika na brakującym odcinku wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie. Inwestycja ta rozpocznie się tuż po świętach. – To jedna z bardziej ruchliwych dróg w gminie, która łączy sołectwa Kaniów i Bestwinka z centrum Bestwiny. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców stanowi absolutny priorytet, więc przy podejmowaniu decyzji o rozdziale środków na zadania drogowe wyasygnowaliśmy znaczne fundusze – mówi wójt Artur Beniowski.

(RA)