Boczna Jaworze
Foto: Mirosław Łukaszuk. Na ulicy Bocznej w tym roku zostanie wykonany remont.

Drogowe poprawki w Jaworzu

Ulice Widok, Boczna, Cicha, Morwowa i Pod Palenicą w najbliższych miesiącach zyskają nowe nakładki asfaltowe, a na ul. Południowej zostanie dokończona budowa chodnika. Drogowcy ruszają z robotami.
Modernizacje i bieżące remonty pochłoną ponad 700 tys. zł, co, jak wyjaśnia wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz, stanowi większą kwotę w porównaniu do tego, co gminny budżet wydawał na poprawę jakości dróg gminnych jeszcze kilka lat temu. Wkrótce ruszą roboty, obejmą one korytowanie jezdni i położenie nowej nawierzchni, łącznie kilkaset metrów. – To uczęszczane ulice, dlatego trafiły w tym roku na listę dróg do remontu. Zdecydowanie poprawią dojazd do posesji wielu mieszkańców Jaworza – mówi wójt.
Dodatkowe 70 tys. zł przeznaczono na budowę nowego oświetlenia przy drogach, na ul. Niecałej, Morwowej i Lipowej. Te instalacje również poprawią bezpieczeństwo poruszania się po gminie. Źródłem pokrycia wszystkich kosztów związanych z remontami dróg gminnych i montażem nowego oświetlenia ma być na razie tylko jaworzański budżet. Gmina występuje jednak z wnioskami o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Jak zapowiada Radosław Ostałkiewicz, jeszcze w tym roku wspólnie z Radą Gminy zostanie przygotowany program poprawy stanu gminnych dróg, zawierający planowane remonty jezdni, mostów czy budowę oświetlenia. Dokument uwzględni m.in. jak wiele osób korzysta z danej drogi czy jaki zakres remont powinien objąć. Na tej podstawie będzie można skategoryzować drogi gminne i ustalić kiedy każda z nich zostanie zmodernizowana tak, aby osiągnąć jak największe efekty dla jaworzańskiej społeczności.

(Łu)