konferencja niska emisja
Foto: Mat. Urzędu Marszałkowskiego. Konferencja służyła przybliżeniu samorządom nowych możliwości finansowania ochrony powietrza.

Pieniądze na niską emisję

Ochrona środowiska i czystego powietrza to priorytety województwa śląskiego – powiedział marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, otwierając 29 kwietnia konferencję dla samorządowców, poświęconą kompleksowej likwidacji niskiej emisji w regionie.
W trakcie spotkania poinformowano o możliwości uzyskania dofinansowania na likwidację niskiej emisji. Niedawno trzy nowe konkursy na projekty antysmogowe ogłosił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie będzie można otrzymać z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na przedsięwzięcia, które przyczynią się do kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowania w konkursach wynosi aż 270 mln zł.
Jeszcze do 27 maja samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty i spółki ciepłownicze mogą składać wnioski na dofinansowanie głębokiej termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz rozbudowę sieci ciepłowniczych i budowę źródeł ciepła wysokosprawnej kogeneracji. – Dzięki działaniom Komitetu Sterującego Programu dla Śląska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju rozszerzono katalog beneficjentów programu POIŚ 2014-2020 o jednostki samorządu terytorialnego, które pierwszy raz będą mogły uzyskać dofinansowanie na działania związane z termomodernizacją budynków komunalnych. Do tej pory samorządy były pozbawione takiej możliwości wsparcia – stwierdził Tomasz Bednarek, prezes zarządu katowickiego Funduszu.
Pieniądze z POiŚ to jednak niejedyny instrument w walce z niska emisją. Od września ub.roku WFOŚIGW w Katowicach realizuje program „Czyste Powietrze”, w ramach którego osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizacje swoich domów. Program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Na terenie województwa złożono już ponad 6 tys. wniosków na łączną kwotę wsparcia przekraczającą już 100 mln zł.
Warto zauważyć, że niedługo pojawi się kolejny instrument w walce z niską emisją. 29 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca działań rządowego zespołu wdrażającego program „Energia Plus” w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. – Ekopożyczki to kolejna propozycja zwiększająca ilość gospodarstw domowych, korzystających z możliwości zainstalowania własnej elektrowni słonecznej. Jest to kierunek wspierany w przygotowanym przez Ministerstwo dokumencie strategicznym „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku” – podkreślił Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

(RED)