OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pikieta przed FCA Powertrain

W czwartek 11 kwietnia przed bramą spółki FCA Powertrain w Bielsku-Białej odbyła się dwugodzinna pikieta protestacyjna pracowników. Zebrani domagali się podwyżki stawek płacy zasadniczej o 5 złotych na godzinę dla wszystkich pracowników spółek FCA.
Była to już kolejna akcja pracowników spółek Fiata domagających się podwyżek płac. Wcześniejsze pikiety organizowane były przed bramami FCA w Tychach. W Bielsku-Białej pracownicy nie ograniczyli się do pikietowania bram zakładu, ale także przez kilkadziesiąt minut blokowali ruch samochodów na prowadzącej z Bielska-Białej do Katowic ulicy Warszawskiej.
– W bielskim FCA Powertrain od ośmiu lat nie było zbiorowej podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Tymczasem tylko płaca minimalna wzrosła w tym czasie o 864 zł miesięcznie – przypomina Wanda Stróżyk, przewodnicząca międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” FCA Poland. – Dlatego wystąpiliśmy z żądaniem wzrostu stawek zasadniczych o 5 zł na godzinę, co miesięcznie razem z 13-procentową premią oznacza wzrost płac o 950 zł dla każdego pracownika.
Takie żądanie płacowe wszystkie związki zawodowe działające w bielskim FCA Powertrain złożyły wspólnie 4 marca 2019 r. w trybie sporu zbiorowego. – Pracownikom należą się godne i sprawiedliwe wynagrodzenie za ich ciężką, wydajną oraz efektywną pracę – podkreśla Wanda Stróżyk.
Dyrekcja FCA Powertrain proponuje wzrost wynagrodzeń – wraz z premią – o 250 zł brutto miesięcznie, co oznaczałoby podwyżkę stawek zasadniczych o 221,24 zł brutto, czyli na rękę jakieś sto pięćdziesiąt złotych. Związkowcy wyliczają – biorąc pod uwagę, że będzie to pierwsza podwyżka od ośmiu lat – że wychodzi to średnio niespełna trzydzieści złotych na rok lub, jak kto woli, dwa pięćdziesiąt na miesiąc. I to brutto, gdyż netto byłoby to niespełna dwa złote. – Czy to adekwatna kwota podwyżki dla załogi wypracowującej co roku milionowe zyski? – pyta Wanda Stróżyk.
To właśnie wieloletni brak podwyżek płac zasadniczych, których nie uzyskano – mimo systemicznie zgłaszanych przez NSZZ „Solidarność” żądania zbiorowej podwyżki płac – przy negocjacyjnym stole sprawił, że w czwartek 11 kwietnia pracownicy FCA Powertrain domagali się na ulicy godnych płac. Jeśli ich żądania nadal będą ignorowane to sięgną po kolejne środki, by wywalczyć godne podwyżki.

Więcej o walce związkowców z „Solidarności” FCA czytaj na stronie www.solidarnoscfiat.pl.

(NSZZ)