smieci w kozach
Foto: Mat. UG w Kozach. Przedstawiciele koziańskiego samorządu, w tym m.in. wójt gminy Jacek Kaliński oraz zastępca wójta Marcin Lasek, posprzątali w ramach wyzwania „TrashTag Challenge” zagajnik pomiędzy ulicami Piaskową i Panienki w Kozach.

Samorządowe wyzwanie w Kozach

„TrashTag Challenge” to nazwa popularnej w Internecie inicjatywy, która zakłada zbiorowe sprzątanie śmieci. Właśnie takie wyzwanie podjęli i zapoczątkowali w Kozach na szerszą skalę pracownicy Urzędu Gminy.
Wykorzystując sprzyjającą aurę przedstawiciele koziańskiego samorządu, w tym m.in. wójt gminy Jacek Kaliński oraz zastępca wójta Marcin Lasek, posprzątali zagajnik pomiędzy ulicami Piaskową i Panienki. – Śmieci zalegało tu sporo, o czym świadczy zebrane kilkanaście worków z różnymi odpadami. Zgodnie uznaliśmy, że aby skutecznie podejmować starania o ochronę środowiska należy zacząć właśnie od siebie. Miejsce śmieci jest w koszach, a nie w lesie, parku czy przydrożnym rowie. Bez wyjątku problem dotyczy natomiast nas wszystkich, nie tylko w skali gminy czy powiatu, ale i globalnie – mówi Katarzyna Reczko, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, która także brała udział w sprzątaniu.
Samorządowa akcja bardzo szybko przyniosła pożądany efekt. Gmina wyzwanie „TrashTag Challenge” skierowała pod adresem Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Kozach. Kilka dni później, jeszcze przed nadejściem świąt, grupa jego członków zebrała znaczną ilość odpadów z okolic drogi prowadzącej do kamieniołomu. Koło, poprzez swój profil w mediach społecznościowych, do inicjatywy zaprosiło jednocześnie Dom Kultury z jego dyrektorem Markiem Małeckim oraz koziański zespół „Walimy w kocioł”. Wyzwanie to zostało podjęte w przedświąteczny weekend, a kolejne zaproszenie do sprzątania trafiło m.in. do Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie”.
– Pojawiają się kolejni naśladowcy i dokładnie o to nam chodziło. Chcemy być postrzegani jako gmina proekologiczna, nie tylko jako samorząd realizujący różne projekty w tym zakresie, ale przede wszystkim społeczność świadomych i odpowiedzialnych osób troszczących się o środowisko – podkreśla wójt Jacek Kaliński.

(M)