Beskidzka fotoss

Zaproszenie na dyżury prawników

Stanisław Pięta, bielski poseł, zaprasza do swojego biura w Bielsku-Białej wszystkie osoby, które potrzebują porady prawnej.
W każdy piątek w biurze poselskim udzielane są bezpłatne porady prawne. – Osoby, które chcą skorzystać z takiej pomocy, proszę o wcześniejszy kontakt z pracownikami biura, aby uzgodnić dokładny termin wizyty. Chętnych bowiem nie brakuje – mówi poseł Stanisław Pięta. Na każdy piątkowy dyżur prawniczy zgłasza się po kilka osób. Współpracujący z Biurem Poselskim doświadczony prawnik Jarosław Majka przyjmuje od godz. 16, w kolejności ustalonej z pracownikami biura.
Porady udzielane są najczęściej w zakresie wyjaśnienia obowiązujących przepisów, doradztwa odnośnie postępowania procesowego oraz w przygotowywaniu pism procesowych, pism do właściwych organów i instytucji, a także poszukiwania, w oparciu o regulacje prawne, najkorzystniejszych dla zgłaszających się osób rozwiązań. Poseł Stanisław Pięta wyjaśnia, że w wielu wypadkach pomoc prawnika nie okazuje się potrzebna, często pracownicy biura pomogli wyjaśnić znaczenie otrzymanych pism administracyjnych i pokierować w dalszym załatwianiu sprawy. Gdy jednak to nie wystarcza, wtedy właśnie przydaje się spotkanie z prawnikiem.
W sprawach prawnych należy kierować się do Biura Poselskiego Stanisława Pięty przy ul. Krasińskiego 5a w Bielsku-Białej, lub skontaktować się z nim telefonicznie pod numerami 33 821 81 21 lub 604 541 838.

(R)

pieta NA PODMIANEStanisław Pięta,
poseł RP:
Zapraszam do mojego Biura Poselskiego wszystkich, którzy potrzebują porady prawnej, nie tylko w najtrudniejszych sprawach. Co roku z tej formy pomocy korzystają setki mieszkańców naszego regionu, zgłaszają się nie tylko z problemami w sprawach karnych czy administracyjnych, ale też z prośbą o interwencję. Korzystamy ze wsparcia doświadczonych prawników, a także osób, które znają funkcjonowanie struktur administracyjnych.
Dla mnie i pracowników Biura Poselskiego to również okazja do spotkania z mieszkańcami. Toteż moje Biuro Poselskie zawsze jest otwarte dla tych, którzy w inny sposób nie zdołali rozwiązać urzędowej sprawy czy stanęli w obliczu jakiegoś problemu prawnego. Zapraszam na ul. Krasińskiego 5a mieszkańców regionu, których sprawy nie doczekały się skutecznego rozwiązania.