Sanepid (1)
Foto: Jarosław Jesionka/Mat. SP. Starosta Andrzej Płonka na konferencję zaprosił Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa oraz jego zastępcę Grzegorza Hudzika.

Sanepid współpracuje z samorządem

O współpracy samorządów z Państwową Inspekcją Sanitarną rozmawiano w bielskim Starostwie Powiatowym podczas konferencji zorganizowanej przez starostę bielskiego Andrzeja Płonkę.
Andrzej Płonka, starosta, a jednocześnie prezes Związku Powiatów Polskich, na konferencję zaprosił m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa, jego zastępcę Grzegorza Hudzika, Urszulę Menderę-Bożek, śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, oraz Jarosława Rutkiewicza, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej. Gościli także na wydarzeniu samorządowcy. – W naszym regionie współpraca z Sanepidem układa się dobrze, zawsze uzyskujemy wsparcie w sytuacjach, w jakich może pojawić się zagrożenie zdrowotne. Zależałoby nam, aby wypracować taki model współdziałania w skali całego kraju – wyjaśnia starosta Andrzej Płonka.
Jarosław Pinkas podkreślił, że główne cele, jakie stawia sobie Inspekcja Sanitarna, to utrzymanie wysokiego poziomu tzw. wyszczepialności, a także profilaktyka zapobiegająca nadwadze i otyłości, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Z kolei śląski inspektor Urszula Mendera-Bożek poruszyła problem ognisk zakażeń szpitalnych i rygoru zachowania właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w podmiotach prowadzących działalność leczniczą. Zwróciła szczególną uwagę na rolę higieny, przede wszystkim częstego mycia rąk. Wskazała przy tym na nagły wzrost wykrywalności bakterii lekoopornych. Jarosław Rutkiewicz, szef bielskiego Sanepidu, omówił współpracę samorządów i służb sanitarnych w osiąganiu wspólnych celów, czyli ochronie zdrowia mieszkańców i zapewnieniu im jak najlepszych warunków życia.
Podczas konferencji dyskutowano także o nadzorze nad jakością wody pitnej, w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. Dyrektor Departamentu Higieny Środowiska Anna Kamińska akcentowała, że Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi i aktualizuje internetowy serwis kąpieliskowy, gdzie można uzyskać informacje o jakości wody w czasie trwania sezonu kąpielowego. Jedną z prelekcji poświęcono także edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz współpracy w tym zakresie ze szkołami, przedszkolami i podmiotami leczniczymi.

(AM)