budzet widok
Foto: Mat. UG w Kozach

Budżet dla mieszkańców Kóz

Kwota 50 tys. zł zabezpieczona zostanie w przyszłorocznym budżecie gminy Kozy na projekty zgłaszane przez jej mieszkańców. Będzie to pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w gminie.
Podczas sesji Rady Gminy we wtorek 2 lipca podjęta została uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego dla Kóz. Po raz pierwszy w gminie inicjatywa ta będzie realizowana w 2020 roku. Na ten cel przeznaczono kwotę 50 tys. zł, a środki będą mogły zostać wydatkowane na różne przedsięwzięcia, które poprzez złożenie stosownych wniosków zaproponują sami mieszkańcy.
Aby przybliżyć kozianom ideę budżetu obywatelskiego i ułatwić proces wnioskowania o środki, we wtorek 20 sierpnia w sali widowiskowej Domu Kultury odbędzie się konferencja. Spotkanie informacyjne będzie połączone z praktycznymi warsztatami dla wszystkich osób zainteresowanych tym tematem. Szczegóły umieszczone zostaną również w specjalnej zakładce na urzędowej stronie internetowej.

(RA)

wojt koz kalinski jacekJacek Kaliński,
wójt gminy Kozy:
Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują o części gminnych wydatków. Jego idea sprowadza się do zapewnienia na poziomie lokalnej społeczności prawa współdecydowania o potrzebach i kierunkach zagospodarowania przestrzeni publicznej. Środowisko koziańskie wyróżnia się dużą aktywnością, dlatego spodziewamy się znacznego zainteresowania tą inicjatywą w jej inauguracyjnej edycji. Sukcesywnie zamierzamy budżet obywatelski rozwijać, aby nasi mieszkańcy mogli z powodzeniem realizować takie działania, które sami uznają za potrzebne i wartościowe.