ostrzegator

Ochrona lasu przed pożarem

Sucha zima i ostatnia fala upałów sprawiły, że znacznie wzrosło zagrożenie przeciwpożarowe w lasach regionu.
Jak informuje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, lasy regionu należą do najbardziej zagrożonych pożarami w skali całego kraju. Leśnicy zwracają uwagę na wielość elementów, które składają się na zintegrowany system ochrony przeciwpożarowej. Niektóre z nich osoby odwiedzające lasy mogą zaobserwować sami. Są to m.in. górujące nad koronami najwyższych drzew dostrzegalnie przeciwpożarowe, które umożliwiają szybkie wykrycie pożaru. Wśród zieleni drzew znajdują się lustra przeciwpożarowych zbiorników, z których pobierana jest woda do gaszenia pożarów.
Poruszając się po drogach leśnych można też dostrzec tablice z numeracją drogi pożarowej. Tablice te pomagają straży pożarnej szybko dojechać do pożaru i do miejsca poboru wody gaśniczej. Przy parkingach leśnych organizowane są pasy przeciwpożarowe, które mają postać zmineralizowanej bruzdy i pasa lasu pozbawionego obumarłych gałęzi, stanowiących potencjalny materiał palny. Ich zadaniem jest zatrzymywanie ewentualnego pożaru rozprzestrzeniającego się z parkingu na teren lasu.
Istotnym elementem systemu jest również prognozowanie zagrożenia pożarowego. Codziennie o godz. 9 i 13 leśnicy mierzą aktualne wartości parametrów meteorologicznych w kilku punktach pomocniczych dla danej strefy i przekazują do punktu prognostycznego. Tam obok czynników meteorologicznych ustalana jest wartość wilgotności ściółki oraz określany aktualny stopień zagrożenia. Prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu prowadzone jest przez Lasy Państwowe w okresie tzw. sezonu zagrożenia występującego na terenie Polski, tj. od 1 marca do 30 września.
Leśnicy wszystkim osobom udającym się do lasów polecają pobranie bezpłatnej aplikacji na telefony komórkowe „Ostrzegator”. Podaje ona na bieżąco informacje m.in. o zagrożeniu pożarowym. Komunikaty tworzone są dla 60 stref prognostycznych i publikowane na terenie tych stref. Pozwala to na przekazanie informacji o zagrożeniu bezpośrednio w miejsce występowania, do wszystkich znajdujących się tam osób.

(RED)