jubileusz 1
Foto: Mat. MGOK Wilamowice

Okazały jubileusz strażacki w Starej Wsi

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi ma już 125 lat. Ten doniosły jubileusz jednostka świętowała w czerwcu.
Na wstępie uroczystości, po zbiórce pododdziałów, w intencji strażaków odprawiona została msza święta w kościele parafialnym w Starej Wsi. Następnie zaproszeni goście w towarzystwie miejscowej Orkiestry Dętej OSP przemaszerowali do jednostki. Odegrano hymn państwowy, a najważniejsze momenty z historii starowiejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej przybliżył jej prezes Sylwester Kimla. Podkreślił, że słowa „wspólnością silni”, otwierające najstarszą księgę protokołów OSP Stara Wieś i stanowiące niejako opis powstania jednostki w 1894 r., zachowały swą aktualność po dziś.
Przy okazji tak znaczącego jubileuszu zostały wręczone medale i odznaczenia wyróżniającym się strażakom. Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Adam Wilk podziękował druhom za ich wieloletnią pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Słowa uznania za bezinteresowną troskę o bezpieczeństwo mieszkańców wszystkich sołectw gminy Wilamowice skierowali m.in. burmistrz Marian Trela, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński.
Radosne obchody miały również swoją część artystyczną i festyn strażacki przy dźwiękach zespołu „Maxim”. Z występami i koncertami zaprezentowały się także m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Tradycja”, Orkiestra Dęta OSP wraz z grupą mażoretek „Gracja”, a gwiazdą wieczoru były „Baciary”.

(RED)

Marian Trela MALEMarian Trela,
burmistrz Wilamowic:
Ochotnicze Straże Pożarne w naszej gminnej społeczności są bardzo dobrze postrzegane. W dużej mierze wynika to z ich znakomitego przygotowania bojowego. Druhowie stale podnoszą swoje umiejętności i wiedzę, o czym świadczy przynależność jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Godna szczególnego podkreślenia jest symbioza między lokalną społecznością naszych sołectw a wywodzącymi się z nich strażakami. Druhowie angażują się w działalność innych stowarzyszeń, wspierają je np. przy okazji organizowania imprez, które mają integracyjny charakter. Strażnice, w których utrzymaniu i remontach również częściowo partycypujemy jako gmina, są miejscami, wokół których nierzadko skupia się życie społeczne.
Jako samorząd konsekwentnie realizujemy nasze starania o wzbogacanie podziału bojowego jednostek strażackich. To gwarancja, że przez lata będą służyły dobrze, przede wszystkim na rzecz bezpieczeństwa całej społeczności gminy Wilamowice.