tauron

Pracownicy Tauron protestują

Półtora tysiąca pracowników Tauron Dystrybucja SA i Tauron Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. uczestniczyło w pikiecie, zorganizowanej w piątek 14 czerwca 2019 roku przed siedzibą Tauron Polska Energia w Katowicach. Wśród protestujących było blisko dwustu pracowników z Bielska-Białej.
Pikieta została zorganizowana z powodu braku porozumień w zakresie warunków zatrudnieniowych w 2019 roku. W trakcie pikiety protestujący przekazali zarządowi spółki Tauron Polska Energia petycję, w której zawarli swe najważniejsze żądania i oczekiwania. „Nie zgadzamy się na pogarszanie sytuacji załóg, zarówno w zakresie warunków pracy, jak i płacy. Sprzeciwiamy się polityce ekonomiczno-gospodarczej prowadzonej przez Zarząd Tauron Polska Energia SA, której założenia kolejny już rok prowadzą do ograniczania zatrudnienia, co skutkuje pogorszeniem koniunktury pracy w szczególności osób zatrudnionych bezpośrednio przy urządzeniach elektroenergetycznych i wpływa negatywnie na jakość i standardy świadczonych usług na rzecz klientów i odbiorców energii elektrycznej. W ostatnich latach w wyniku przeprowadzonych programów zmniejszono znacznie zatrudnienie, natomiast zwiększono zakres obowiązków pozostałych pracowników przy zachowaniu wynagrodzeń na tym samym poziomie” – czytamy we wspomnianej petycji. Zawarto w niej także najważniejsze żądania pracowników:
– zaprzestanie likwidacji miejsc pracy;
– wstrzymanie działań mających na celu rozdzielenie pracowników od majątku firmy poprzez przekazywanie obszarów działalności spółkom zależnym i zewnętrznym;
– wzrost płac zasadniczych w 2019 roku zgodnie z żądaniami zgłoszonymi w sporach zbiorowych;
– przywrócenie właściwego i merytorycznego dialogu ze stroną społeczną.

(NSZZ)