Sprzatanie kamieniolom
Foto: Mat. UG Kozy

Śmieci coraz mniej

W Kozach podsumowana została akcja „Trashtag Challenge”, dzięki której w odstępie kilkunastu tygodni usunięto z gminnych terenów znaczną część zalegających odpadów.
Oficjalne zakończenie bardzo udanego projektu nastąpiło w sobotę 22 czerwca. Grupa, która zdecydowała się właśnie tego dnia zbierać śmieci, zgromadziła się przy platanie w koziańskim parku, skąd wyruszyła w pobliskie okolice. Najmłodszy w niej był ledwie 5-letni Błażej. Odpadami zapełniono kilka worków, co potwierdza, jak potrzebna jest wciąż troska wszystkich mieszkańców, aby odpady nie zalegały w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Także w czerwcu ponownie na teren kamieniołomu wybrali się strażacy z Kóz. Z nasypu pod nim wyciągnęli kolejne opony, pamiętające jeszcze czasy, gdy kamieniołom tętnił życiem.
Przypomnijmy, że wcześniej koziańskie środowisko licznie odpowiedziało na apel sprzątania gminy. Prócz pracowników Urzędu Gminy nietypowego wyzwania podjęli się członkowie klubów, zespołów, organizacji i stowarzyszeń działających w Kozach.

(R)