DO WYMIANY Szczyrk
Foto: MN

Szczyrk miastem szybkiego rozwoju

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szczyrku sprawozdanie z działalności za rok miniony złożył burmistrz Antoni Byrdy. Wspólnie podkreślono, że miasto rozwija się we właściwym kierunku i w sposób zrównoważony.
Pozytywne oceny ze strony radnych zaprocentowały udzieleniem burmistrzowi miasta wotum zaufania. Co ważne, była to decyzja jednogłośna.
Przedstawiając obszerne sprawozdanie burmistrz Antoni Byrdy podkreślił, że dzięki podejmowanym przez samorząd inicjatywom istotnie obniżył się poziom zadłużenia miasta. Ze znacznej jeszcze niedawno kwoty 10 mln zł obecnie spadła ona do 450 tys. zł, przy czym miasto ma dodatkowo do uregulowania jedną ratę w wysokości 974 tys. zł za nabycie terenu kempingu Skalite. Burmistrz dodał, że na przestrzeni czterech lat budżet zwiększył się z 23 do 31 mln zł, co już znalazło przełożenie na realizowane inwestycje. W ub.roku przeznaczono na takie zadania 8 mln zł, m.in. powstał nowy komisariat policji w centrum, zakupiono wóz bojowy dla straży, wykonano również gruntowną termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1.
Zdaniem burmistrza Antoniego Byrdego, dobra kondycja finansowa miasta jest o tyle ważna, że w najbliższej perspektywie przewidziane są działania, aby doprowadzić do zmniejszenia natężenia ruchu w Szczyrku w trakcie sezonu zimowego. W Skalitem powstać ma centrum przesiadkowe, którego koncepcja jest aktualnie w opracowaniu. Stąd miałaby docelowo wywozić narciarzy i turystów kolej gondolowa na Skrzyczne, co pozwoliłoby zminimalizować ruch tzw. klientów jednodniowych. Przemieszczanie po samym Szczyrku zabezpieczyć miałaby dobrze zorganizowana komunikacja miejska. Z racji tych kluczowych zadań samorząd zrezygnował już z planowanego remontu budynku Urzędu Miejskiego, opiewającego na kwotę 4 mln zł.

(MA)

ByrdyAntoni Byrdy,
burmistrz Szczyrku:
Rok miniony był kolejnym wpisującym się w szybki rozwój miasta i jego infrastruktury, a także znaczących inwestycji narciarskich i turystycznych. Rozwój ten niesie ze sobą wzrost przychodów do budżetu miasta, lecz równocześnie w sposób naturalny przyczynia się do podniesienia bieżących kosztów utrzymania. Wzrasta ruch samochodowy w Szczyrku, co stwarza problemy komunikacyjne na głównej drodze DW 942 i wiele innych związanych z tym procesem tematów ubocznych. Potęguje to zły stan nawierzchni drogi oraz kłopoty z odśnieżaniem w okresie zimowym. Z kolei wraz z wielkim boomem budownictwa pojawia się zainteresowanie ziemią i nieruchomościami, których wartość wielokrotnie wzrosła. Wynikają z tego trudności z dostępem do dróg publicznych czy sporne kwestie własnościowe na drogach gminnych.
W celu lepszej identyfikacji mieszkańców z miastem i zapobieganiu migracji wprowadziliśmy tzw. Kartę Górala, odbywają się także złoty szczyrkowian. Wszystko po to, aby zrekompensować naszym mieszkańcom to, jakie utrudnienia niesie ze sobą codzienne życie w tak szybko rozwijającym się mieście. Cieszyć nas powinno jednak, że Szczyrk jako marka na mapie turystycznej staje się coraz bardziej rozpoznawalna i doceniana jednocześnie.