przedszkole ZAMIANA
Foto: Mirosław Łukaszuk. Budynek przedszkola i biblioteki zostanie poddany termomodernizacji.

Termomodernizacja przedszkola

Gmina Bestwina przystępuje do wykonania termomodernizacji budynku przedszkola w Bestwinie.
To kolejna termomodernizacja obiektów oświatowych, po ukończonej w ub.roku modernizacji kompleksu edukacyjnego w Bestwince, największej tego typu inwestycji nie tylko w gminie Bestwina, ale i w całym regionie. – Przy tak wielkiej inwestycji ekologicznej, gdy termomodernizacji poddaliśmy kompleks budynków wykonanych całkiem niedawno, ale według energochłonnych technologii, różnice w funkcjonowaniu i płaceniu za energię, są ewidentne. Toteż z pełną świadomością korzyści kontynuujemy program termomodernizacji kolejnych budynków użyteczności publicznej. Tym bardziej, że pozyskujemy na ten cel dodatkowe dofinansowanie – wyjaśnia wójt gminy Bestwina Artur Beniowski.
Tym razem budowlaną termomodernizację, mającą za zadanie obniżyć wydatki na ogrzewanie, a tym samym ograniczyć efekty zanieczyszczenia powietrza, objęty jest budynek przedszkola, w którym mieści się również biblioteka gminna. Zakres prac przewiduje przebudowę kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz zmianę konstrukcji dachu. Kosztorys opiewa na ok. 2 mln zł, inwestycja zrealizowana zostanie przy udziale środków budżetu Gminy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Warto dodać, że Gmina Bestwina przygotowuje się także do kolejnej termomodernizacji – budynku przedszkola w Janowicach. Inwestycja będzie mniej kosztowna, ma pochłonąć ok. 1 mln zł. Wynika to z mniejszego zakresu prac, obejmującego wymianę ocieplenia budynku, bez przerabiania kotłowni i systemu ogrzewania. Ta instalacja bowiem została w budynku zamontowana przed kilkoma laty i dobrze spełnia swoje zadanie.

(Łu)