uczniowie
Foto: Mat. UG Jasienica. Nagrody najlepszym uczniom wręczał wójt Janusz Pierzyna w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Czesława Machalicy.

Nagrody od wójta dla uczniów

Wójt Janusz Pierzyna wręczył nagrody najlepszym uczniom, którzy zakończyli naukę w szkołach gminy Jasienica.
W poniedziałek 17 czerwca wójt Janusz Pierzyna wręczył nagrody 36 uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, a także wykazali się szczególnymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych. Uczniowie ci zakończyli naukę w klasach ósmych szkół podstawowych oraz trzecich gimnazjum. Na ręce zgromadzonych uczniów wójt gminy złożył życzenia pomyślności na kolejnych etapach edukacji. – Życzę wam, by szczęście wam dopisywało, a porażki dały siłę do kolejnych zmagań. Żebyście nigdy się nie załamywali, a ludzie, których spotkacie, byli dla was podporą i autorytetem. Żeby waszych talentów i możliwości z każdym rokiem przybywało – mówił wójt do uczniów kończących rok szkolny.
Uczniowie zakwalifikowani do Nagrody Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzyny za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu musieli osiągnąć średnią ocen co najmniej 5,0, ocenę z zachowania na poziomie bardzo dobrym lub wzorowym, średnią z egzaminu gimnazjalnego wynoszącą 85 proc. lub egzaminu ósmoklasisty – 80 proc. Ponadto, uczniowie mogli wykazać się sukcesami w konkursach. Nagroda za szczególne osiągnięcia w konkursach była przeznaczona dla tych, którzy brali w nich udział i osiągali wysokie wyniki.

(UGJ)