ATH_2 (2)
Foto: Mat. ATH

Akademia z nowoczesną dydaktyką – rekrutacja na studia w ATH

Maturzyści z wynikami matur w rękach stają przed koniecznością podjęcia jednej z ważniejszych decyzji w życiu – wyboru studiów. Tym, czym będą się kierować, będą na pewno ich własne zainteresowania, a także – w perspektywie, dobre możliwości zatrudnienia. Wybór jedynej w regionie uczelni państwowej, z długoletnią tradycją, zagwarantuje dydaktykę na wysokim poziomie i udany start w życie zawodowe.

Akademia – uczelnia z tradycjami
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej to uczelnia publiczna z pełnią praw akademickich, którą tworzy pięć wydziałów, oferujących 18 atrakcyjnych kierunków studiów. We wszystkich dziedzinach zatrudniona jest bardzo dobrze przygotowana kadra naukowa.
Uczelnia funkcjonuje nieprzerwanie od 1969 roku, pierwotnie jako Filia Politechniki Łódzkiej, a następnie od 2001 r.  samodzielna Akademia Techniczno-Humanistyczna.  W tym roku przypada więc jubileusz 50-lecia istnienia.
Pielęgnując wyrosłą z politechniki tradycję studiów inżynierskich (tak istotną w regionie o dużym zapotrzebowaniu na kadrę inżynierską), uczelnia pozostaje bliska leżącej u podstaw powstania Akademii idei kształcenia wielokierunkowego, dającego studentom szerokie możliwości w wyborze kierunku studiów także z zakresu studiów humanistycznych, społecznych czy ekonomicznych.
Ponadto, jako największa uczelnia o ugruntowanej pozycji w regionie, Akademia podejmuje współpracę z najbardziej liczącymi się firmami i instytucjami, prowadząc wspólne projekty i badania naukowe.

Pasja nauki

W ramach kształcenia oferujemy studentom możliwość wyjazdów zagranicznych, perspektywy zatrudnienia wynikające między innymi z szerokiej współpracy uczelni z biznesem, a także liczne zajęcia, które pozwalają rozwijać zainteresowania.
W Akademii działają liczne koła naukowe, skupiające młodych inżynierów, humanistów, ratowników i menadżerów. Studenci zdobywają nagrody w prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach oraz zajmują czołowe miejsca w mistrzostwach Polski. Można tu wymienić między innymi: konkurs o nagrodę FCA, liczne sukcesy koła informatycznego „Reset” w konkursach robotycznych, mistrzostwo w Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. Mogą pochwalić się także organizacją konferencji naukowych, jak chociażby Międzynarodowej Konferencji Studentów oraz Doktorantów „Inżynier XXI wieku”, która miała już osiem edycji.
Z kolei w ramach działalności Koła Naukowego „Horyzont” studenci odbywają częste podróże po Europie, między innymi do Pragi, Wiednia, Budapesztu i Lwowa.
W Akademii działa także bardzo znany Chór ATH, który co roku zdobywa prestiżowe nagrody na krajowych i międzynarodowych festiwalach.
Studenci zainteresowani sportem z kolei realizują swoje pasje w Akademickim Związku Sportowym. Od lat wysoko kwalifikujemy się w rankingach sportu akademickiego. Już niebawem na terenie kampusu ATH powstanie wyczekiwana od lat nowoczesna hala sportowa.
Ponadto Akademia oferuje wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Studenci mogą zrealizować część swojego programu studiów na uczelniach w innych kraju, biorących udział w programie.

Absolwenci na rynku pracy
W najnowszym Rankingu Uczelni Akademickich 2019 Akademia Techniczno-Humanistyczna wśród uczelni w Polsce zajęła wysokie 18. miejsce w kategorii Ekonomiczne Losy Absolwentów. Kryterium mierzone jest wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS.
Z badań wynika, że absolwenci Akademii Techniczno-Humanistycznej doskonale radzą sobie finansowo. Jest to rezultat bogatej oferty edukacyjnej Uczelni, staży i praktyk podejmowanych we współpracy z biznesem, a także możliwości rozwijania naukowych pasji studentów w licznych kołach naukowych i organizacjach studenckich. W kreowaniu kariery zawodowej studentów bardzo pomocne jest Biuro Karier ATH, które organizuje liczne szkolenia i warsztaty z doradztwa zawodowego, a także cieszące się dużym zainteresowaniem Targi Pracy.
1_68
Kierunki studiów
– automatyka i robotyka
– informatyka
– mechanika i budowa maszyn
– zarządzanie i inżynieria produkcji
– budownictwo
– inżynieria materiałowa
– inżynieria środowiska
– ochrona środowiska
– transport
– zarządzanie
– analityka i komunikacja w biznesie
– socjologia
– filologia (angielska, hiszpańska,  słowiańska)
– filologia polska
– pedagogika
– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
– pielęgniarstwo
– ratownictwo medyczne

Terminy rekrutacji
Rejestracja na studia wyższe (pierwszego oraz drugiego stopnia) prowadzona jest w sposób ciągły w terminie od 3 czerwca br. do 19  września br. Cykle rekrutacyjne na dany kierunek studiów, będą odbywały się do momentu podjęcia przez Komisję Rekrutacyjną decyzji o zakończeniu rekrutacji.

Więcej o rekrutacji na studia można dowiedzieć się odwiedzając stronę www.rekrutacja.ath.bielsko.pl. Rekrutacja trwa do 19 września.

ATH zamiana 1