Miernik UZUPELNIENIE
Foto: Mirosław Łukaszuk. Jeden z mierników prędkości stanął na prostym odcinku ul. Zdrojowej.

Jaworze: Jezdnie, chodnik, radary

Kończą się tegoroczne remonty dróg gminnych. Na najbardziej ruchliwych odcinkach stanęły też radarowe wyświetlacze prędkości.
Prace prowadzone są na ul. Bocznej, Cichej, Pod Palenicą, Widok, Morwowej. Budowany jest również ostatni odcinek chodnika przy ul. Południowej, który wyraźnie poprawi bezpieczeństwo na tej długiej i uczęszczanej ulicy. Modernizacja obejmuje korytowanie, stworzenie nowej konstrukcji jezdni, budowę poboczy oraz położenie nowej nawierzchni. Łącznie prace pochłoną blisko 815 tys. zł.
Jednocześnie drogowcy przeprowadzają bieżące remonty cząstkowe na kilkudziesięciu ulicach w Jaworzu, co pochłonie 250 tys. zł. Miejsca, które należy naprawić wskazali bezpośrednio radni z okręgów wraz z mieszkańcami Jaworza.
– Dzięki modernizacjom ulice stają się bardziej bezpieczne dla użytkowników samochodów, co nie zawsze oznacza, że także dla pieszych. Aby więc ostudzić zapędy niektórych kierowców z „ciężką nogą”, wprowadzamy mierniki prędkości z ostrzegawczymi wyświetlaczami – mówi wójt Radosław Ostałkiewicz. Dodaje, że największy sens ma postawienie takich urządzeń na prostych odcinkach dróg w miejscach, w których pojawia się dużo pieszych uczestników ruchu, a więc m.in. ul. Zdrojowej w rejonie Domu Gminnego „Pod Harendą” i Urzędu Gminy, a także na ul. Wapienickiej w okolicach szkoły i przedszkola.
Radary z wyświetlaczami już stanęły, ostrzegają kierowców, gdy ci przekroczą dozwoloną na obszarze zabudowanym prędkość, a więc 50 km na godz. Radosław Ostałkiewicz dodaje, że na wyświetlaczu wprowadzono ogranicznik, który powyżej pewnej prędkości już nie podaje dokładnych wskazań. To po to, aby uniknąć zawodów w ustanawianiu maksymalnej prędkości. Na radarowe wyświetlacze przeznaczono 80 tys. zł, Gmina otrzymała wsparcie od Fundacji PZU.

(Ł)