zielona pracownia
Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina

Kolejna zielona pracownia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowicach to czwarta już placówka na terenie gminy Bestwina, wyposażona w nowoczesną pracownię na potrzeby zajęć z fizyki, chemii, biologii czy geografii przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
– Wasza gmina to fenomen, bo wszystkie szkoły posiadają już tzw. zielone pracownie. A że leżycie na atrakcyjnym przyrodniczo terenie, spełnią one swoją funkcję najlepiej, jak to tylko możliwe – stwierdził podczas uroczystego otwarcia nietypowej sali Przemysław Drabek, członek Rady Nadzorczej katowickiego WFOŚiGW.
Symbolicznego przecięcia wstęgi w czwartek 3 października dokonał wraz z wójtem gminy Arturem Beniowskim. – Zdobywając wiedzę dawniej bazowano głównie na teorii, a możliwości prezentowania doświadczeń były bardzo skromne. Dzięki takim miejscom, jak to warunki są obecnie znacznie lepsze – zaznaczył wójt Bestwiny.
Placówka w Janowicach wzbogaciła się o nowoczesne sprzęty, m.in. tablicę multimedialną, mikroskopy, generator Van de Graafa, modele Układu Słonecznego, podłogę interaktywną i światłoszczelne zasłony. Działanie niektórych urządzeń zaprezentowali w dniu otwarcia pracowni sami uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów ścisłych. Największe wrażenie na gościach wywarło przygotowanie „magicznego napoju” przy użyciu suchego lodu, ale świetnie wypadły także rozmaite eksperymenty chemiczne. Zainteresowanie wzbudził również namalowany na ścianie za pomocą farby magnetycznej janowicki las.
Konkursowe dofinansowanie z WFOŚiGW, jakie szkoła w Janowicach zdobyła w ślad za placówkami z Bestwiny, Bestwinki i Kaniowa, wyniosło łącznie 37,5 tys. zł. Do wyposażenia ekologicznej pracowni dołożył się również Urząd Gminy w Bestwinie.

(SL/M)