budzet
Foto: Mat. UG Kozy. Budżet obywatelski w Kozach wprowadzony został po to, by zaktywizować jeszcze większe grono mieszkańców gminy i umożliwić realizację zadań służących im samym.

Koziańskie projekty pod głosowanie

Jeszcze do 28 października potrwa głosowanie na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Kozach.
W przyszłorocznym budżecie decyzją Rady Gminy zabezpieczono kwotę 50 tys. zł na realizację zadań zaproponowanych przez samych mieszkańców. Kozianie na takie rozwiązanie odpowiedzieli pozytywnie, zgłaszając w wymaganym terminie kilkanaście wniosków o różnym charakterze. Poddane zostały one wpierw ocenie formalnej i merytorycznej, następnie początkiem października opublikowane na stronie internetowej www.budzetobywatelski.kozy.pl.
Pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 poddane zostały następujące projekty:

– „Dofinansowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży” – kształcenie umiejętności pływania wśród dzieci i młodzieży, uczęszczających do koziańskich szkół podstawowych i liceum.

– „Szachy na świeżym powietrzu” – propagowanie królewskiej gry wśród mieszkańców w różnym wieku.

– „Rehabilitacja dla każdego” – poprawa zdrowia mieszkańców z różnymi schorzeniami, poprzez indywidualnie dobrany przez fizjoterapeutę program rehabilitacji.

– „KozyNostra Rock Fest 2020” – zorganizowanie festiwalu rockowego, który wprowadzi różnorodność muzyczną, poszerzy ofertę kulturalno-artystyczną, zaktywizuje kolejną grupę mieszkańców i będzie wzmocnieniem promocyjnym gminy.

– „Rekreacja i rehabilitacja konna” – propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, nauka jazdy konnej, rehabilitacja i hipoterapia pod okiem instruktora.

– „Zabawa bez barier – integracyjny plac zabaw” – likwidacja ograniczeń, jakie spotykają w codziennym życiu dzieci z niepełnosprawnościami, zapewnienie im dostępu do atrakcji, z jakich korzystają wszystkie dzieci oraz integracja mieszkańców.

– „Koziański grób (nie) znanego żołnierza – odbudowa nagrobka por. Adolfa Staszkiewicza” –  kompleksowa modernizacja nagrobka zniszczonego w czasie okupacji hitlerowskiej ku pamięci zasłużonego uczestnika walk w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

– „Podniesione przejście dla pieszych” – zaprojektowanie i wykonanie wyniesienia istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Nadbrzeżnej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz ułatwienia włączenia się do ruchu pojazdów wyjeżdżających z ulic: Miodowej, Pogodnej, Woskowej, Ogrodowej, Jutrzenki, Rzemieślniczej i Mostowej.

– „Aktywny senior” – dofinansowanie organizacji dwóch wycieczek krajoznawczych dla osób w wieku powyżej 60 lat.

– „Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe /ogólnodostępne, bezpłatne/ przy ulicy Panienki” – przygotowanie parkingu dla osób korzystających z uroków lasu, np. grzybiarzy, rowerzystów, turystów, a także odwiedzających kapliczkę „Pod Panienką”.

– „Mural Krzysztofa Grabowskiego” – pomalowanie wschodniej elewacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kozach w nawiązaniu do osoby Krzysztofa Grabowskiego, dorastającego w Kozach w tzw. willi Grabowskich, pierwszego Polaka, który samotnie przepłynął Atlantyk w 1959 roku.

Wyniki głosowania znane będą 31 października br. Wybrane projekty zrealizowane zostaną w przyszłym roku.

(M)

wojt koz kalinski jacekJacek Kaliński,
wójt gminy Kozy:
To pierwsza odsłona budżetu obywatelskiego w naszej gminie, ale już widać, że taki pomysł ma sens. Ważne jest, że to mieszkańcy sami zdecydują o części gminnych wydatków, mogąc w ten sposób współdecydować o kierunkach zagospodarowania przestrzeni publicznej, czy potrzebach związanych z różnego typu wydarzeniami i aktywnościami. Wprowadzając budżet obywatelski doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że środowisko koziańskie wyróżnia się dużą aktywnością, teraz potwierdziła się kreatywność i otwartość na zupełnie nowe pomysły. Sukcesywnie zamierzamy tę inicjatywę rozwijać, aby nasi mieszkańcy mogli z powodzeniem realizować takie działania, które uznają za społecznie wartościowe.