czyste powietrze 1
Foto: MS. Od lewej: Przemysław Drabek i Tomasz Bednarek, reprezentujący Fundusz, a także wójt Kóz Jacek Kaliński i burmistrz Wilamowic Marian Trela po podpisaniu umowy o współpracy w Programie „Czyste Powietrze”.

Liderzy Czystego Powietrza

Gminy Kozy i Wilamowice jako kolejne samorządy w województwie, a pierwsze w powiecie bielskim, przystąpiły do współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakresie zwiększenia dostępności do programu „Czyste Powietrze”.
W czwartek 19 września w Pałacu Czeczów w Kozach odbyła się konferencja prasowa. Udział w niej wzięli reprezentując samorządy – wójt Kóz Jacek Kaliński oraz burmistrz Wilamowic Marian Trela, a także przedstawiciele katowickiego Funduszu – prezes Zarządu Tomasz Bednarek oraz członek Rady Nadzorczej Przemysław Drabek.
Szczególnie ważnym momentem spotkania było podpisanie przez wspomniane gminy z powiatu bielskiego stosownych porozumień, ustalających zasady współpracy w kwestii realizacji programu „Czyste Powietrze”. W myśl głównego założenia na terenie Kóz oraz Wilamowic powstanie specjalny punkt informacyjny, gdzie obsługiwani będą wnioskodawcy programu, składający wnioski o uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dobrowolna samorządowa deklaracja ma przyczynić się do zwiększenia dostępności programu dla mieszkańców. – Czyste powietrze to temat najważniejszy. Dotyczy tak naprawdę nas wszystkich – stwierdził burmistrz Marian Trela. – Dzięki rozmaitym działaniom, jakie już prowadzimy, jakość powietrza w naszej gminie ulega poprawie. Ale tego typu inicjatyw, zwłaszcza wspierających mieszkańców finansowo w ich trosce o środowisko, nigdy za wiele – nadmienił z kolei wójt Jacek Kaliński.
Punkty obsługi w Kozach i Wilamowicach, które ruszą początkiem listopada, będą pierwszymi w powiecie bielskim. – Jesteście liderami w powiecie. Wskazujecie właściwy kierunek i przybliżacie swoim mieszkańcom kluczową dziś tematykę, powiązaną ściśle ze zdrowiem i bezpieczeństwem – zauważył Przemysław Drabek, zwracając się do gospodarzy obu gmin.
Jak podkreślił prezes Tomasz Bednarek, umożliwienie składania wniosków bezpośrednio w gminach to dla beneficjentów programu duże udogodnienie. – Samorządy wyrażające wolę współpracy z Funduszem mogą liczyć na wszelkie wsparcie dotyczące obsługi Programu – stwierdził.
Przypomnijmy, że program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. – Jako przedsięwzięcie kompleksowe zakłada zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery – wyjaśnia Przemysław Drabek z Rady Nadzorczej Funduszu. Program skupia się m.in. na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe, termomodernizacji budynków czy instalacji odnawialnych źródeł energii. W skali całego kraju pochłonąć ma przeszło 103 mld zł. Mieszkańcy liczyć mogą przy tym na zwrot części kosztów poniesionych na inwestycje o minimalnym koszcie wynoszącym 7 tys. zł w formie dotacji oraz pożyczki.

(MAN)