Bruksela
Foto: Mat. MGOK Wilamowice

Międzynarodowy projekt zakończony

Od 29 sierpnia do 2 września 2019 r. gmina Wilamowice zrealizowała projekt współfinansowany w ramach unijnego programu „Europa dla obywateli”.logo na dole tekstu
Projekt pod nazwą „Solidarna współpraca partnerska naszą przyszłością w Unii Europejskiej” skupił blisko 170 uczestników będących przedstawicielami miast partnerskich z Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny.
Działania projektowe podczas pięciu dni spotkań obejmowały szereg warsztatów, dyskusji, konferencji i debat poświęconych zagadnieniom związanym z przyszłością Europy, w kontekście eurosceptycyzmu i tolerancji dla mniejszości kulturowych. Tematyka obejmowała też problemy społeczne, występujące we wszystkich miastach partnerskich. W spotkaniach podkreślana była za każdym razem konieczność integracji w ramach Unii Europejskiej opartej na solidarnej współpracy wszystkich partnerów projektu.
Dzięki przygotowanej wystawie fotograficznej omówiono inwestycje i zadania które udało się zrealizować w poszczególnych krajach dzięki wsparciu z UE, a także przedstawiano plany na przyszłość związane z członkostwem w UE. Europejskie dziedzictwo kulturowe naszego regionu i gmin partnerskich zaprezentowane zostało podczas dożynek gminnych w miejscowości Dankowice.
Ważnym elementem wydarzenia było zwiedzanie przez uczestników miejsc pamięci w Krakowie oraz Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu. Wizyty te uświadomiły wszystkim do czego może prowadzić brak tolerancji dla mniejszości i skrajny ultranacjonalizm. W wyniku szerokiego rozpowszechnienia informacji o przebiegu projektu inne gminy w Unii Europejskiej uzyskały wiedzę o jego realizacji i będą miały okazję do zapoznania się z wypracowanym modelem współpracy.

(GW)