Zima
Foto: Arch. COS-OPO Szczyrk

Mobilizacja przed sezonem w Szczyrku

Choć do inauguracji sezonu zimowego w Szczyrku jest jeszcze daleko, to już teraz władze miasta prowadzą działania, by zminimalizować pojawiające się zimą problemy.
By omówić istotne dla miasta kwestie związane z drogową infrastrukturą burmistrz Antoni Byrdy spotkał się z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim oraz osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg rangi wojewódzkiej. Zalicza się do nich droga nr 942, będąca główną arterią przebiegającą przez Szczyrk. Wobec znacznego natężenia ruchu, w szczególności w trakcie sezonu narciarskiego, jej stan pozostawia sporo do życzenia.
Wstępne ustalenia poczynione podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim dają jednak nadzieję, że sytuacja ta ulegnie niebawem poprawie. Jesienią, a więc w okresie bezpośrednio poprzedzającym czas najbardziej wzmożonego ruchu komunikacyjnego w mieście, ruszyć mają prace drogowe na trasie od kaplicy ewangelickiej w kierunku Soliska. Przewidują one wyłożenie nowej nakładki asfaltowej na odcinku długości ok. 5 kilometrów.
Wspomniane spotkanie było także okazją do kontynuowania niełatwych rozmów na temat następnego odcinka tej drogi, prowadzącego od Soliska na Biały Krzyż. Potrzebę gruntownego remontu podnoszono już w maju, gdy na sesji Rady Miejskiej gościli radni Sejmiku Wojewódzkiego – Ewa Żak i Andrzej Molin. – W Beskidach zostały dwa odcinki dróg wojewódzkich w fatalnym stanie – na Kubalonce oraz w Szczyrku Salmopolu. Remont tej pierwszej jest przynajmniej w planach. Ale o naszej drodze wszyscy chyba zapomnieli – mówił wówczas zaniepokojony burmistrz Antoni Byrdy.
Początkiem października doszło z kolei w Szczyrku do innego ważnego spotkania. Władze miasta gościły przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych, policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, firm odpowiedzialnych za odśnieżanie ulic oraz trzech największych ośrodków narciarskich. W szerokim gronie omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące zbliżającego się sezonu zimowego. Wypracowano także już na tym etapie istotne wnioski.
M.in. burmistrz miasta zaproponował, aby w trakcie sezonu w godzinach od północy do 5 nad ranem samochody nie były pozostawiane przez ich właścicieli na poboczach, umożliwiając sprawne odśnieżanie dróg i chodników. Jednocześnie zwrócił uwagę na konieczność właściwego skoordynowania tych prac przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i firmy odśnieżające ulice gminne oraz prywatne.

(RED)

ByrdyAntoni Byrdy,
burmistrz Szczyrku:
Pomni doświadczeń z ubiegłej zimy, gdy przy znacznym wzroście liczby narciarzy i turystów w Szczyrku stanęliśmy nagle w obliczu rozmaitych trudności, zdecydowaliśmy o potrzebie organizacji spotkania z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Cieszy mnie jako burmistrza, że na taką propozycję odpowiedziano pozytywnie. Była to świetna okazja, aby podzielić się własnymi opiniami i podejść do ważnych zagadnień pod kątem sezonu zimowego z różnych perspektyw.
Niewątpliwie zaowocuje to rozwiązaniami na miarę możliwości kompromisowymi i satysfakcjonującymi tak dla naszych mieszkańców, jak i coraz chętniej przybywających tu gości. Uważam za nasz wspólny obowiązek troskę o zapewnienie jak najlepszych warunków, gdy Szczyrk przeżywa nierzadko w słoneczne zimowe dni prawdziwe oblężenie.
Jako gospodarz miasta chciałbym podkreślić również to, że Szczyrk jest gminą specyficzną z racji swojego położenia. Mamy aż 38 kilometrów dróg gminnych, do tego dochodzi około 5 km dróg o charakterze leśnym, co przy różnicy wzniesień na poziomie 300 metrów sprawia często duże problemy służbom odpowiedzialnym za odśnieżanie.