Pasterska po remoncie
Foto: MN

Modernizacje szczyrkowskich dróg z dofinansowaniem

Środki zewnętrzne, pozyskane w ostatnim czasie przez samorząd, zostały przeznaczone na remonty kolejnych dróg na terenie miasta. Ulica Pasterska jest już po modernizacji, a w przyszłym roku niezbędne prace wykonane będą na ul. Poziomkowej.
Ul. Pasterska w Szczyrku Biłej zniszczona została przed kilku laty. Toteż gmina czyniła starania, by doprowadzić do jej remontu. Pomocne dla realizacji inwestycji okazały się środki w postaci tzw. promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na poziomie 240 tys. zł. Wraz z wkładem własnym w wysokości przeszło 100 tys. zł, fundusze zewnętrzne pozwoliły na odbudowę konstrukcji i nawierzchni drogi oraz wykonanie odwodnienia na odcinku ok. 300 metrów, gdzie jest ona zbudowana z płyt ażurowych.
Kolejne dofinansowanie rzędu nieco ponad 120 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych pozwoli na wykonanie remontu ul. Poziomkowej. Modernizacji podlegał będzie odcinek długości niespełna 200 m od przedszkola w Biłej aż do sygnalizacji świetlnej w tym rejonie. Szacuje się, że koszt całości zadania nie przekroczy 300 tys. zł. Przetarg rozstrzygnięty zostanie wprawdzie jeszcze w tym roku, ale prace ruszą już na wiosnę. – Uzyskaliśmy przedłużony czas na przeprowadzenie tej inwestycji. To o tyle ważne, że prace rozpoczniemy nie w listopadzie, gdy byłoby to bardzo utrudnione w naszych warunkach pogodowych, ale wczesną wiosną przy sprzyjającej ku temu aurze – wyjaśnia burmistrz Antoni Byrdy.
Dodaje, że samorząd kontynuuje działania związane z regulacją stanu prawnego dróg gminnych, prowadzące do modernizacji również innych dróg w różnych częściach Szczyrku. – Przez blisko 30 lat temat ten podejmowano niechętnie, głównie ze względu na wysokie koszty wydzieleń geodezyjnych, sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych – zaznacza burmistrz Byrdy. – W przypadku chęci pozyskiwania środków pozabudżetowych na przebudowę dróg, a o to zabiegamy, niezbędna jest kompletna własność dróg. Jest to zatem kwestia o bardzo istotnym znaczeniu, którą należy przeprowadzić jak najszybciej – przypomina.

(M)