boisko kaniow
Foto: Łu. Nowe boisko będzie służyło amatorom gier przez cały rok.

Boisko dla rekreacji w Kaniowie

Nowe ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne powstało na terenach rekreacyjnych w Kaniowie.
– Obiekt, który został właśnie wybudowany, był w tym rejonie potrzebny – mówi wójt gminy Artur Beniowski. W centrum sołectwa, w rejonie szkoły i tradycyjnie „piłkarskich” terenów brakowało ogólnodostępnego boiska, które mogłoby służyć przez cały praktycznie rok, wręcz niezależnie od kaprysów aury. Boisko z bramkami i koszami, a przede wszystkim sztuczną nawierzchnią, spełnia te warunki. – Nowe boisko udostępnione zostanie dla wszystkich osób zapalonych do gry – zaznacza wójt.
Boisko wielofunkcyjne w Kaniowie wyposażone zostało w wygodną dla uprawiania sportu nawierzchnię poliuretanową. Stanęły tu bramki do piłki ręcznej oraz kosze z przeznaczeniem dla miłośników koszykówki. Zadbano również o infrastrukturę towarzyszącą, a więc m.in. ławeczki do odpoczynku i chodnik, obiekt zyskał także oświetlenie.
Inwestycja pochłonęła 200 tys. zł, z czego ok. 120 tys. gmina otrzymała ze zlokalizowanego niedaleko Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” jako rekompensatę za powstałe w tym rejonie szkody górnicze.
Jak zapowiada wójt Artur Beniowski, nie jest to ostatni z pomysłów na poprawę poszerzenie kaniowskiej bazy sportowej. Znajdujące się w pobliżu wyeksploatowane już dwa korty tenisowe zastąpi docelowo jeden z nawierzchnią sztuczną, a w miejscu drugiego zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw, wykonany będzie ponadto mini skatepark. – W przygotowaniu jest obecnie dokumentacja projektowa związana z rozbudową. Wczesną wiosną zamierzamy wystąpić o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na otwarte strefy aktywności – podkreśla wójt Bestwiny.

(MAN)