Kozy przyjazne
Foto: Mat. UG Kozy. Koziański Bieg Niepodległości wpisał się w akcję „Kozy przyjazne środowisku”. Po wysiłku fizycznym na świeżym powietrzu uczestników częstowano wykorzystując proekologiczne sztućce.

Kozy przyjazne środowisku

Podczas październikowej sesji Rada Gminy Kozy przyjęła uchwałę w zakresie przeprowadzenia proekologicznej akcji „Kozy przyjazne środowisku”.
Jednym z wyznaczonych przez Radę działań kluczowych w tym zakresie jest eliminowanie z użytku jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, słomek, toreb, siatek, plastikowych butelek i zastąpienie ich wielorazowymi odpowiednikami. Ta część akcji już znalazła swój początek w faktycznych przedsięwzięciach, a to przy okazji poczęstunku dla zawodników startujących w poniedziałek 11 listopada w Koziańskim Biegu Niepodległości. – Samorząd i jednostki organizacyjne gminy objęte zostały akcją w pierwszej kolejności, natomiast będziemy zachęcać do tego również mieszkańców – wyjaśnia wójt Jacek Kaliński.
Uchwała przyjęta przez Radę zakłada także szereg innych proekologicznych inicjatyw. I tak m.in. w promocji gminy wykorzystywane mają być materiały i gadżety pochodzące lub podlegające procesowi recyklingu, a w budynkach podległych gminie ustawione będą kosze umożliwiające segregację śmieci z podziałem na frakcje. Akcja „Kozy przyjazne środowisku” przewiduje ponadto działania o charakterze edukacyjnym, skierowane w nowoczesnej, a jednocześnie przystępnej formie do mieszkańców. – Podstawową rzeczą jest uświadomienie tego, jak wiele zależy od nas samych. W trosce o środowisko naturalne, a w konsekwencji również o własne zdrowie, dążmy do ograniczenia korzystania z plastiku, który zalewa i niszczy naszą planetę – dodaje wójt gminy.

(RED)