wszystkie chóry
Foto: Mat. MGOK Wilamowice

Międzynarodowe Spotkania Chórów w Wilamowicach

Od 18 do 20 października gmina Wilamowice gościła zagraniczne chóry z miast partnerskich z Czech, Słowacji, Chorwacji i Węgier.
Na zaproszenie burmistrza Wilamowic Mariana Treli i dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach Aleksandra Nowaka w Międzynarodowych Spotkaniach Chórów Miast Partnerskich „Wilamowice 2019” wzięło udział blisko 150 uczestników. Pojawił się czeski chór „Rozmar” z Dolnego Benešova, węgierski chór „Phoenix” z Kisujszallas, słowacki chór „Cordis Jesu” z Rajeckich Teplic, chorwacki chór „Kristal-Sladorana” z Županji. Gospodarzy reprezentował chór parafialny z Pisarzowic.
Uroczyste rozpoczęcie połączone było z koncertem inauguracyjnym w wykonaniu dzieci i młodzieży z Diakoni Muzycznej „Solo Dios Basta”, działającej przy parafii w Pisarzowicach. Zaproszone grupy powitał dyrektor Aleksander Nowak, a burmistrz Marian Trela podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, życząc miłego pobytu w gminie. Tego dnia wspólną zabawę poprowadziła grupa muzyczna „Wapno” z Pisarzowic.
W kolejnym dniu przy pięknej pogodzie wszystkie grupy udały się do Żywca, by zwiedzić słynne Muzeum Browaru. Popołudniowe godziny przeznaczone zostały na próby w kościele, następnie uczestnicy wystąpili w głównym koncercie w Sanktuarium Św. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach. W repertuarze każdego z chórów znalazły się pieśni narodowe, ludowe i muzyka światowa.
Podczas koncertu wystąpili: słowacki chór „Cordis Jesu”, „Rozmar” z Dolnego Benešova w Czechach, chór mieszany „Kristal-Sladorana” z Żupanji w Chorwacji, chór mieszany „Phoenix” z Kisujszallas na Węgrzech, na końcu zaś chór parafialny z Pisarzowic. Po wystąpieniach każda grupa w podziękowaniu za udział otrzymała wiązankę kwiatów i okolicznościową statuetkę od burmistrza Mariana Treli i przewodniczącej Rady Miejskiej Stanisławy Kudłacik.
Na zakończenie wieczoru koncertowego wszyscy chórzyści wspólnie zaśpiewali utwór Georga Friderica Handla „Canticorum jubilo”. W tej niezwykłej atmosferze wszystkie chóry swym śpiewem zachwyciły zgromadzoną publiczność, a owacje na stojąco potwierdziły niezwykły talent muzyczny grup chóralnych.
Podczas spotkania integracyjnego podjęto rozmowy na temat dalszej współpracy i wymiany między grupami chóralnymi. Towarzyszyła mu muzyka zespołu „New Transformation”.
W niedzielny poranek odbyły się koncerty chórów podczas mszy świętych w kościołach na terenie gminy Wilamowice. Następnie uczestnicy spotkali się na oficjalnym pożegnaniu. Ostatnim akcentem był wspólny radosny, choć pożegnalny śpiew „Żegnamy Was”.

(MJ)

logotypy pl-cz-eb

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy