nauczyciele
Foto: Mat. UG Jaworze

Nagrodzone nauczycielki

Wyróżniającym się nauczycielkom jaworzańskich szkół i przedszkoli przyznane zostały nagrody. Okazją do ich wręczenia, kilka dni po Święcie Edukacji Narodowej, była gminna sesja.
– W procesie wychowywania i kształtowania się obywatela, a co za tym idzie całego społeczeństwa, nauczyciele pełnią ważną rolę. Widać wyraźnie, że ci w Jaworzu bardzo dobrze wykonują swoje obowiązki, o czym świadczy choćby kolejny rekord frekwencji w ostatnich wyborach parlamentarnych. Wasza praca jest nieoceniona, choć niestety trzeba przyznać, że często niedoceniona w odpowiedni sposób – mówił wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz, dziękując całemu gronu pedagogicznemu jaworzańskich placówek oświatowych za szczególne oddanie swojej pracy.
W tym roku nagrody trafiły do 10 nauczycielek. Z Przedszkola nr 1 uhonorowane zostały dyrektorka Jolanta Bajorek oraz Dorota Zboś, a z Przedszkola nr 2 dyrektorka Teresa Ślezińska i Renata Urban. Wójt Radosław Ostałkiewicz wraz z przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Putkiem gratulowali również dyrektorce Ewie Cholewik, wicedyrektorce Marii Kuś oraz Beacie Niklińskiej-Kantor (wszystkie ze Szkoły Podstawowej nr 1), a także reprezentującym jaworzańską „dwójkę” – dyrektorce Barbarze Szermańskiej, wicedyrektorce Jadwidze Spodzieja i Sylwii Pilarczyk.

(RAF)