PSZOK
Foto: Mat. UG Jasienica. Droga do PSZOK-a została w ub.roku wyremontowana, ułatwiając dojazd mieszkańcom.

Apel o właściwą segregację

Wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna zwrócił się do mieszkańców z apelem o właściwą segregację odpadów.
Jak wyjaśnia Janusz Pierzyna, ustawa o gospodarce odpadami nakazuje staranną segregację odpadów. Przepisy zobowiązują Gminę do skrupulatnego nadzorowania całego procesu odbioru śmieci i przewidują wysokie kary za nierealizowanie zapisów ustawy.
Dotychczasowy przepis, który zezwalał na rezygnację z segregowania, nakładając tylko dwukrotnie wyższą opłatę, w ogóle został wycofany. Zamiast niego pojawił się zapis o karaniu za brak segregowania. – Każdy więc ma obowiązek swoje odpady dzielić na odpowiednie frakcje. Jeżeli zaś nie będzie segregował, Gmina ma obowiązek nakładać na niego kary, sama też ponosząc kary finansowe – wyjaśnia wójt. Dodaje, że zapisy dotyczą także cmentarzy, np. użyte znicze należy rozdzielić na osobne frakcje i części wrzucić do odpowiednich pojemników.
Dodatkowo ustawodawca wprowadził monitorowanie całego procesu odbioru odpadów. Od momentu przyjazdu samochodu na posesję aż do momentu przewiezienia odpadów i rozładunku w ZGO wszystko jest monitorowane i nagrywane. Całodobowy monitoring obejmuje również całą bazę odbiorcy odpadów i jest nadzorowany przez organy do tego powołane, niezależne od samorządów czy firm odbierających śmieci.
– Dlatego bardzo proszę o poważne potraktowanie prawidłowego segregowania odpadów. Ustawodawca nie daje wolnej ręki samorządom w tym zakresie, same gminy muszą wykazać się wysokim wskaźnikiem segregowania, w przeciwnym razie grożą im wysokie kary. A to przełoży się na koszt całej gospodarki odpadami w kolejnych latach, a więc i przyszłych opłat, pobieranych od mieszkańców – mówi Janusz Pierzyna.
Wójt jednocześnie przypomina, że mieszkańcy mają możliwość obniżenia opłaty za segregowanie odpadów o 4 zł od osoby miesięcznie – z 23 do 19 zł. Dotyczy to tych posesji, gdzie zostały ustawione kompostowniki. Trzeba jednak pamiętać, że w takim wypadku odpady zielone, a więc liście, gałęzie, trawa, nie będą już odbierane. Mieszkańcy, którzy się zdecydują na taką segregację, muszą w Urzędzie Gminy złożyć stosowną deklarację.
Od tego roku z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasienicy można korzystać już trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty od godz. 10 do 16 w okresie do końca kwietnia, zaś od maja do końca sierpnia – od godz. 10 do 20.

(UGJ)