oczyszczalnia
Foto: Mirosław Łukaszuk. Dotacje umożliwią szybkie podłączenie się gospodarstw domowych m.in. do sieci nowej oczyszczalni w Zasolu Bielańskim.

Pieniądze na kanalizację

Gmina Wilamowice przypomina o możliwości uzyskania dofinansowania do wydatków na budowę nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

Wysokość dotacji wynosić będzie 70 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł na jeden budynek mieszkalny. Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków. Pozytywna weryfikacja formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do podpisania umowy trójstronnej pomiędzy mieszkańcem, Gminą i Wykonawcą, tj. firmą wykonującą przyłącze, a tym samym do przyznania dotacji.

Kompletne wnioski o udzielenie dotacji na 2020 rok, dostępne są do pobrania ze strony internetowej: www.gmina.wilamowice.pl. W formie papierowej wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilamowicach, wcześniej jednak – w związku z zaleceniami co do zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa – należy w tej sprawie zadzwonić do Urzędu Gminy Wilamowice. (UGW)

Szczegółowy harmonogram pozyskania dotacji:

  1. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Gminy w Wilamowicach – do 31 maja 2020 r.
  2. Wybór Wykonawcy oraz dostarczenie do Urzędu kosztorysu ofertowego.
  3. Otrzymanie wezwania z Urzędu do podpisania umowy trójstronnej – po uzyskaniu decyzji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzieleniu środków.
  4. Podpisanie umowy trójstronnej – do 14 dni od otrzymania wezwania.
  5. Realizacja zadania – do 30 września 2020 r.
  6. Przedłożenie dokumentów do Urzędu Gminy – do 30 września 2020 r.