spoleczna rada bezp drog
Foto: MS

Drogowa innowacja w Kozach

W Kozach powołana została Społeczna Rada Bezpieczeństwa Drogowego, która przede wszystkim ma wpływać na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Wskazywanie pomysłów i rozwiązań rzutujących na kluczowe kwestie bezpieczeństwa, doradzanie urzędnikom podczas podejmowania decyzji w zakresie ruchu drogowego, ale też edukacja i zachęcanie mieszkańców do właściwych postaw – takie założenia określono dla Społecznej Rady Bezpieczeństwa Drogowego.
To bez wątpienia jedna z pierwszych tego rodzaju inicjatyw w skali wojewódzkiej w odniesieniu do gmin wiejskich. – Mieszkamy wspólnie w jednej społeczności i chcemy, by każdy z nas będąc pieszym czy kierowcą mógł w Kozach czuć się w pełni bezpiecznie. To wymaga pracy, edukacji, wzajemnego zrozumienia potrzeb innych, ale też często określenia i wykorzystania odpowiednich przepisów – tłumaczy Przemysław Jakubowski, pomysłodawca przedsięwzięcia.
W składzie rady znalazło się dwóch policjantów – Mateusz Barabasz i Patryk Nowak, samorząd zaś reprezentują radny Rady Gminy Leszek Baścik oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Sebastian Harężlak. – Mamy sporo pomysłów, spostrzeżeń, którymi będziemy dzielić się z zarządcami dróg. Mamy nadzieję, że mieszkańcy także chętnie będą zgłaszać swoje potrzeby, wskazywać problemy, sugerować swoje rozwiązania. Wspólnymi działaniami możemy wypracować, oczywiście w obrębie obowiązujących norm prawnych, nowe, lepsze rozwiązania – mówi Jakubowski.
Rada zaprasza jednocześnie do współpracy wszystkich mieszkańców, bo też temat, jakim będzie się zajmować, dotyczy bez wyjątku ogółu koziańskiej społeczności. – Spostrzeżeń, uwag, bądź też pytań związanych z drogami na terenie gminy Kozy nie brakuje. Nie zamierzamy takich głosów pomijać w naszych działaniach – zauważa wójt Jacek Kaliński.

(M)