PODMIANA eko slupek w bestwinie
Foto: MN

EKO LICZBA: 4 ekosłupki w jednej gminie

Cztery ekosłupki zamontowane zostały przy szkołach podstawowych na terenie gminy Bestwina.
Specjalne urządzenia, opierając się o nowoczesne technologie, służą do sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła LED. Przybierają barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza na podstawie bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, m.in. dwutlenku siarki, ozonu czy formaldehydów.
Gmina Bestwina, przeznaczając na ten cel własne środki z budżetu, zdecydowała się na montaż słupków w newralgicznych lokalizacjach, a więc w pobliżu szkół podstawowych w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i Kaniowie. – Jakość powietrza nie stanie się dzięki temu nagle lepsza, ale to istotne działanie o charakterze prewencyjnym. Monitorowanie na bieżąco, także poprzez odpowiednią aplikację na stronie internetowej, uzmysławia jak ważne to zagadnienie. Co więcej, sami mamy przecież wpływ na to, jakim powietrzem oddychamy – wyjaśnia Artur Beniowski, wójt gminy Bestwina, która na swoim obszarze systematycznie inicjuje kolejne rozwiązania proekologiczne.

(M)