ogrodowa
Foto: Mirosław Łukaszuk. Jedną z dróg wyznaczonych w tym roku do remontu jest ul. Ogrodowa w Bierach.

Jasienica: przygotowania do remontów dróg

Służby drogowe Gminy Jasienica przygotowują wiosenną naprawę dróg lokalnych.

Jak wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, co roku z nastaniem wiosny rozpoczynają się prace przy naprawie dróg we wszystkich 14 sołectwach. – Zgodnie z przyjętymi zasadami to w samych sołectwach mieszkańcy z udziałem sołtysa i rady sołeckiej decydują, które drogi i w jakim zakresie należy wyremontować – mówi wójt. Dodaje, że techniczną stroną samego procesu, zgodnie z przepisami, zajmują się już służby Urzędu Gminy, odpowiedzialne za drogownictwo. M.in. należy w takich przypadkach przeprowadzić całą procedurę przetargową. Po jej zakończeniu, na przełomie kwietnia i maja, Gmina planuje rozpoczęcie prac remontowych.

W tym roku całość robót została podzielona na pięć części, które według zamierzeń będą realizowane równocześnie. W pierwszej naprawiane będą ulice Zagoje w Bielowicku, Ogrodowa w Bierach, Leśna w Iłownicy, Miodowa w Jasienicy, Borek w Landeku, Kamieniec w Łazach, Marii Wardas w Roztropicach, Lipowa w Świętoszówce, Polna w Wieszczętach. W drugiej części ulice Zawiście, Willowa, Stroma, boczna Sportowej, Rodzinna i Leśna w Mazańcowicach, Floriana w Międzyrzeczu Dolnym, Stolarska i Grabinka w Międzyrzeczu Górnym, Południowa, św. Franciszka i Szczęśliwa w Rudzicy. W trzeciej części ul. Dębowa w Jasienicy, w czwartej Hiacyntów w Jasienicy, a w piątej – Pod Górką w Grodźcu.

Zakres prac przy remontach i przebudowach dróg gminnych obejmuje frezowanie starej nawierzchni, konieczne poprawy podłoża i poszerzenia, położenie nowej nawierzchni i roboty wykończeniowe. Jak zaznacza wójt Janusz Pierzyna, prace zostają zlecone w ten sposób, aby w efekcie drogi nie wymagały remontów przez kolejne lata. (Łu)