strefa
Foto: Mat. UG Jasienica

Jasienica: Zmiany dla inwestorów

Inwestorom w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej łatwiej będzie stawiać swoje zakłady pracy. Radni podczas sesji w czwartek 5 marca dokonali zmian w planie przestrzennego zagospodarowania.

Na wniosek wójta gminy Jasienica Janusza Pierzyny radni dostosowali zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczące terenu Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. O zmiany wystąpił jeden z inwestorów, firma Rawibox, który zakupił wcześniej grunt w Strefie.

W tym roku firma zamierza wybudować tu wytwórnię siedmiowarstwowej tektury spojoną specjalnym ekologicznym klejem. Zgodnie ze swoim projektem do przeprowadzenia właściwego przebiegu procesu technologicznego potrzebuje postawić tzw. susznię. Jest to budynek o wysokości 27 metrów, tymczasem do tej pory obiekty tego typu mogły w tym miejscu mieć 15 m wysokości.

– Zmiany w planie przestrzennym Strefy ułatwiają prowadzenie w niej działalności gospodarczej. Tym samym czynią ją bardziej atrakcyjną dla inwestorów, zainteresowanych kupnem kolejnych działek. Przypomnę, że dysponujemy jeszcze 41 hektarami gruntów – wyjaśnia Janusz Pierzyna.

Zmiana zapisów ułatwi również inwestorom budowę zakładów produkcyjnych różnych branż. – Nie stwarzamy takimi zapisami zagrożenia dla mieszkańców. Cały czas bowiem istnieje wymóg, aby inwestor przed rozpoczęciem działalności na terenie Strefy przedstawił raport oddziaływania na środowisko wydany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Taki raport wykluczy wszelką działalność szkodliwą dla środowiska – wyjaśnia Janusz Pierzyna. (UGJ)