sala ZAMIANA
Foto: Mirosław Łukaszuk

Dankowice: Sala już gotowa

Dobiegła końca budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dankowicach.

– Sala jest gotowa, dokonane są odbiory techniczne, czekamy na formalną decyzję o dopuszczeniu do użytku – mówi burmistrz Wilamowic Marian Trela. – Jeśli tylko będzie taka możliwość, to jeszcze w tym roku szkolnym odbywać się tam będą zajęcia wychowania fizycznego – dodaje.

Nowa sala gimnastyczna była od dawna wyczekiwana, zastąpi starą i wysłużoną, jaka istniała przy szkole. Marian Trela wyjaśnia, że dotychczasowa sala była zbyt mała w stosunku do potrzeb dzieci i młodzieży. Problemu z miejscem do uprawiania sportu przez dankowickie dzieci nie rozwiązywało istniejące obok szkoły boisko, z którego nie można było korzystać w okresie zimowym czy niesprzyjającej aury.

Nowy dwukondygnacyjny obiekt ma ponad 1,3 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Na parterze oprócz samej sali mieści się również magazyn sprzętu sportowego, szatnie, węzły sanitarne wraz z toaletami, pomieszczenie gospodarcze i pokój instruktorów. Na piętrze są z kolei sale tematyczne i rytmiki, magazyn na sprzęt oraz węzły sanitarne. W ramach zadania zostało przewidziane także zagospodarowanie terenu w rejonie budynku.

Koszt inwestycji wyniósł blisko 5 mln zł, z tego blisko połowa pochodzi z budżetu Gminy Wilamowice, zaś reszta z pozyskanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. (Łu)