wrzosowa (2)
Foto: Mat. UG w Kozach

Kozy: Projekty z dofinansowaniem

Blisko 300 tys. zł pozyskała gmina Kozy na istotne zadania związane z edukacją i rozwojem najmłodszych mieszkańców oraz doposażenie placów zabaw.

Największy z projektów realizowany będzie w koziańskim Przedszkolu Publicznym. Zakłada on przede wszystkim zwiększenie szans edukacyjnych 35 dzieci, u których zdiagnozowano występowanie deficytów rozwojowych. Inny cel to doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 30 nauczycieli, którzy bezpośrednio pracują z najmłodszymi objętymi wsparciem. Projekt potrwa do 31 grudnia br., w jego ramach organizowane będą dodatkowe zajęcia z logopedii, integracji sensorycznej i rewalidacyjne, łącznie na przestrzeni 1280 godzin. Uzyskane środki pozwolą równocześnie na doposażenie placówki w niezbędne i nowoczesne pomoce dydaktyczne, co zagwarantuje planowe przeprowadzenie działań projektowych.

Wartość całkowita zadania „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kozy” to 163 381,24 zł, przy czym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 138 874,06 zł. Pozostała część to wkład własny samorządu.

Pieniądze dla gminy Kozy przyznane zostały również na realizację zajęć gimnastyki korekcyjnej, organizowanych systematycznie przez Centrum Sportowo-Widowiskowe. Ich uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych, projekt obejmie 60 dzieci w czterech 15-osobowych grupach.

Pozytywnie rozpatrzono także wniosek złożony przez gminę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozwoli to na zakup nowych urządzeń o wartości ponad 130 tys. zł, które wzbogacą infrastrukturę sześciu placów zabaw zlokalizowanych w Kozach. Zadanie przewiduje montaż huśtawek i zestawów zabawowych, ale również siłowni zewnętrznej i miniboiska do koszykówki. Dodatkowo miejsca rekreacji zyskają nowe stojaki na rowery, kosze na śmieci i poprawiające bezpieczeństwo elementy ogrodzenia. (RED)

 

wojt koz kalinski jacekJacek Kaliński,

wójt gminy Kozy:

Dofinansowanie, o które jako gmina skutecznie zabiegaliśmy, dotyczy bardzo ważnych projektów, bo mających ścisły związek z najmłodszym pokoleniem naszych mieszkańców. Nieoceniona jest wartość takich przedsięwzięć, które wpływają na poprawę warunków edukacyjnych uczniów oraz bazy rekreacyjnej. Wszystko po to, by rozwijali swoje zdolności, poszerzali wiedzę, a czas wolny z chęcią i satysfakcją spędzali możliwie aktywnie. Stawiamy takie działania jako gmina wśród priorytetowych, a zdobywając środki zewnętrzne nie szczędzimy ich także z własnego budżetu.