13_tysieczna_mieszkanka
Foto: Mat. UG w Kozach

Kozy w liczbach: 13 tysięcy

przekroczyła jeszcze w lutym liczebność mieszkańców gmina Kozy.

Kolejna granica osiągnięta została wraz z narodzinami Amelii. Z tej wyjątkowej okazji gratulacje rodzicom, przekazując zarazem list wraz z upominkami, złożył osobiście wójt Jacek Kaliński. Wśród podarunków zabraknąć nie mogło przyjaznej kózki Marcelinki, oficjalnej maskotki gminy.

Ciekawostką może być to, że przed dziesięciu laty 12-tysięcznym mieszkańcem Kóz została również dziewczynka o imieniu Marysia. Na odnotowanie zasługuje także, że wkraczając w nowy wiek Kozy zamieszkiwało niemal dokładnie 11 tys. osób. (M)