opdir_budynek_1
Foto: Mat. OPDiR. Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach.

Drugi dom dla dzieci

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej zakupiło budynek, w którym będzie działał mały dom dziecka.

Jak wyjaśnia starosta bielski Andrzej Płonka, zakup budynku wiąże się ze zmianą przepisów, dotyczących opieki nad dziećmi. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2021 r. domy dziecka będą mogły funkcjonować już tylko jako placówki sprawujące opiekę nad maksymalnie 14 wychowankami.

Wicestarosta Grzegorz Szetyński dodaje, że zakup i urządzenie nowego domu dziecka jest zgodny z planami Starostwa Powiatowego. – Zależy nam, aby jak najwięcej dzieci trafiało do rodzin zastępczych. Jednak nie zawsze jest to możliwe, toteż dla części tworzymy odpowiednie warunki w domu dziecka. Obecnie nasza placówka ma 30 miejsc, to za dużo według nowych przepisów, więc inwestycja stała się koniecznością. Ale też w pełni rozumiemy, że nowa forma przyniesie lepsze efekty wychowawcze. W nowej siedzibie wychowankowie będą mogli wykazać się większą samodzielnością, co lepiej przygotuje ich do dorosłego życia – mówi wicestarosta.

Starostwo zakupiło trzykondygnacyjny dom jednorodzinny z ogrodem w Czechowicach Południowych, kosztował on 550 tys. zł. Dom jest bardzo zadbany, ma wymienione okna i nowoczesne ogrzewanie. Mimo to będą potrzebne pewne prace przed przeprowadzką, jednak bez konieczności wykonania gruntownego remontu. Pod koniec roku, po robotach adaptacyjnych i odświeżeniu, przeprowadzi się tam 14 wychowanków Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach. Część mieszkalna będzie znajdowała się na dwóch poziomach, na poddaszu wychowankowie będą mieli świetlicę. (RED)