osp wieszczeta
Foto: Mat. UG Jasienica. Przebudowa instalacji elektrycznej to ostatni etap gruntownej modernizacji budynku OSP Wieszczęta.

Wieszczęta: Prąd dla strażnicy

Rozpoczęły się prace przy kompleksowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku strażnicy OSP Wieszczęta.

Jak wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna, dotychczasowa instalacja pamięta czasy powstania budynku, nie była tworzona na tak intensywne użytkowanie, jak ma to miejsce obecnie. Oprócz siedziby straży znajduje się tu również sala wielofunkcyjna, z której korzysta cała społeczność Wieszcząt podczas spotkań, uroczystości czy innych wydarzeń integrujących mieszkańców sołectwa.

Zakres prac obejmuje więc kompleksową modernizację instalacji elektrycznej w całym budynku, a więc w części bojowej OSP, na zapleczu, sali wielofunkcyjnej, lokalach użytkowych, oczywiście również na korytarzach i ciągach komunikacyjnych. Ekipa techniczna wymieni całe okablowanie, oświetlenie, wstawi nowe tablice rozdzielcze oraz gniazdka. Zostanie także zamontowana instalacja monitoringu obiektu wraz z kamerami. Po montażu instalacji wnętrze budynku zostanie odnowione, a ściany pomalowane. Roboty będą kosztować 223,6 tys. zł.

Nowa instalacja elektryczna to ostatni etap modernizacji budynku strażnicy w Wieszczętach. – Cały budynek poddaliśmy kompleksowemu remontowi i termomodernizacji, znacznie podnosząc jego stan techniczny. Jak przy podobnych inwestycjach w budynkach użyteczności publicznej w innych częściach naszej gminy, tak i w tym wypadku zależało nam na gruntownym odnowieniu obiektu. Z jednej strony przystosowaliśmy go do współczesnych norm budowlanych i potrzeb użytkowników naszych sołeckich społeczności, z drugiej uzyskaliśmy trwały efekt i strażnica będzie bez kolejnych nakładów służyła przez następne dziesięciolecia – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Ubiegłoroczny remont i termomodernizacja pochłonęła blisko 711 tys. zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji, który czeka na rozpatrzenie. (UGJ)