oczyszczalnia zasole
Foto: Mirosław Łukaszuk. Nowa oczyszczalnia w Zasolu Bielańskim ruszyła na przełomie roku.

Zasole Bielańskie: Kanalizacja w rozbudowie

Do końca września kolejni mieszkańcy Zasola Bielańskiego w gminie Wilamowice zostaną podłączeni do sieci kanalizacji. – Dzięki temu już wkrótce uzyskamy wyraźny efekt ekologiczny – przyznaje burmistrz Marian Trela.

Kluczowe znaczenie dla realizacji obecnego etapu inwestycji ma wykonana już wcześniej rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim. Nowoczesna oczyszczalnia zastąpiła początkiem tego roku stary i dużo mniej wydajny obiekt. Wykorzystana technologia oparta jest o tzw. niskoobciążony nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacją osadu. W oczyszczalni możliwe jest przerabianie aż 1200 m sześc. ścieków na dobę, co stanowi istotny, bo aż trzykrotny wzrost w porównaniu do wcześniejszych parametrów.

Równolegle w Zasolu Bielańskim prowadzone było powiększanie istniejącej sieci kanalizacyjnej, w następstwie czego teraz rozpoczyna się przyłączanie kolejnych 120 domostw do kanalizacji zbiorczej. Aby jak najszybciej uzyskać tzw. efekt ekologiczny, uruchomiony został program pomocy finansowej dla mieszkańców w zakresie budowy przyłączy. Na ten cel Gmina zdobyła 480 tys. zł częściowo zwrotnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Właściciele budynków otrzymać mogli dzięki temu dopłatę w wysokości do 70 procent kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

Jak podkreśla burmistrz Wilamowic Marian Trela, zakończenie drugiego etapu inwestycji, co ma nastąpić do końca września br., to jeden z obecnych priorytetów samorządu. – Uzyskamy już wkrótce wyraźny efekt ekologiczny. Nie może być inaczej, bo sołectwo Zasole Bielańskie skanalizowane zostanie wówczas w całości. Gmina będzie natomiast mogła rozliczyć pozyskane środki zewnętrzne – mówi burmistrz Wilamowic.

Oba przywołane projekty to łącznie 23 mln zł, przy czym około 70 proc. stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. (MA)