ATH pomaga (2)
Foto: Mat. ATH

Uczelnia pomogła

Wykładowcy i studenci wielu kierunków Akademii Techniczno-Humanistycznej w najgorszym okresie pandemii pomagali zgodnie ze swoimi możliwościami różnym środowiskom naszego regionu.

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel oraz prodziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki dr inż. Jacek Rysiński uczestniczyli w podsumowaniu ogólnopolskiej akcji „Politechniki pomagają”. Na spotkaniu online z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka oraz wiceministrów Anny Budzanowskiej i Wojciecha Maksymowicza, zaprezentowali udział wydziału bielskiej uczelni przede wszystkim związany z drukiem 3D.

„Politechniki pomagają” to wspólne działania polskich uczelni oraz wydziałów technicznych, które wspomogły walkę z pandemią, m.in. poprzez druk przyłbic ochronnych, organizowanie zbiórek lub udostępnianie sprzętu laboratoryjnego szpitalom. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH jest czynnie zaangażowany w akcję od samego początku.

Jak podkreśla dr inż. Jacek Rysiński, drukując potrzebny sprzęt i elementy kierowali się zapotrzebowaniem ze strony szpitali. Toteż oprócz oczywistych produktów wykonywali również tzw. przejściówki, umożliwiające adaptację masek Subea na sprzęt ochrony osobistej, poprzez montaż filtrów przeciwbakteryjnych. Model opracowano wraz z pracownikami Pogotowia Ratunkowego w Żywcu. Podobnie było ze złączkami filtrów stosowanych w maskach 3M, regulatorami paska maski ochronnej czy przejściówkami do masek silikonowych Climax 731 oraz Climax 732s. Z kolei pracownicy i studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH na prośbę wielu placówek leczniczych włączyli się w szycie masek oraz fartuchów chirurgicznych.

Sprzęt wytworzony w Akademii trafił przede wszystkim do placówek – głównie medycznych – na terenie regionu, w Bielsku, Buczkowicach, Jaworzu, Żywcu, Cieszynie, Czechowicach-Dziedzicach, Wilkowicach, Jasienicy, Pszczynie, ale też w Katowicach, Krakowie czy Warszawie.

Działania związane z drukiem 3D zostały wyróżnione na stronie Ministerstwa. Tu też zostały opisane pozostałe działania Akademii w ramach akcji #ATHpomaga, czyli szycie masek i fartuchów chirurgicznych.

 

Jaroslaw Janicki rektor ATH 2Prof. Jarosław Janicki,

rektor ATH:

Pracownicy i studenci naszej uczelni od początku zagrożenia epidemicznego z zaangażowaniem włączyli się w udzielanie pomocy. Ta działalność była skierowana przede wszystkim na regionalne potrzeby, ale wiemy, że to, co wykonaliśmy, trafiało do potrzebujących niemal w całej Polsce. Cieszy zwłaszcza, że pomoc okazała się rzeczywiście potrzebna. Nie bez znaczenia było również to, że w tej akcji pokazaliśmy nie tylko solidarność, ale też nasze największe atuty – sprawną organizację, wiedzę, doświadczenie w poszczególnych branżach. Chciałem podziękować całej naszej akademickiej społeczności za to zaangażowanie.

Cały czas obserwujemy rozwój pandemii i związanych z nią konsekwencji. Choć najgorsze wydaje się być za nami, to jednak zagrożenie ciągle istnieje. Dalej więc w miarę naszych potrzeb będziemy uczestniczyć w tym zbiorowym wysiłku całego kraju w zwalczaniu samej pandemii, jak i jej skutków.