album 1
Foto: Mat. MGOK Wilamowice

Wilamowice: Promocja wyjątkowego albumu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach otrzymał dofinansowanie projektu „Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru Ziemi Bielskiej poprzez wydanie publikacji w postaci albumu pt. Nasze dziedzictwo w wierszach, obrazie i rzeźbie”. To kolejna publikacja poświęcona dziedzictwu kulturowemu gminy Wilamowice.

Promocja tego albumu miała miejsce 18 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Spotkanie poprowadził dyrektor placówki Aleksander Nowak, który powitał serdecznie przybyłych gości. Następnie głos zabrał opiekun grupy Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy z Gminy Wilamowice im. Honoraty Mynarskiej Władysław Carbol. W swoim wystąpieniu przybliżył dziesięcioletnią historię grupy, jej osiągnięcia oraz dorobek artystyczny. Podzielił się też z zebranymi refleksjami na temat kształtowania się koncepcji wydania albumu zawierającego wiersze mieszkanki Pisarzowic Haliny Gąsiorek-Gacek, którym towarzyszą dzieła twórców z prowadzonej przez niego grupy.

Autorka wierszy ze względu na stan zdrowia nie mogła uczestniczyć w promocji. Przygotowała natomiast multimedialne wystąpienie, gdzie zawarła słowa podziękowania dla osób, które przyczyniły się do wydania publikacji. Zaprezentowała także kilka wybranych z całego swojego dorobku wierszy. Głos zabrali również burmistrz Wilamowic Marian Trela oraz recenzenci albumu – dr Jadwiga Sebesta i dr hab. Piotr Skudrzyk. Podkreślili oni zgodnie niezwykłą atmosferę lokalnego środowiska kulturalnego.

Spotkanie uświetnił koncert duetu w składzie: Gabriela Ryszka – pianino i Barbara Kozak-Wójcik – skrzypce, po którym uczestnicy promocji otrzymali egzemplarze albumu. Następnie do wspólnego zdjęcia zaproszono burmistrza Wilamowic Mariana Trelę, opiekuna Grupy Artystów Władysława Carbola, recenzentów dr Jadwigę Sebestę i dr hab. Piotra Skudrzyka, córkę autorki wierszy Anetę Gacek-Rostecką oraz wszystkich artystów, których dzieła znalazły się w tej publikacji. Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek.

Środki na realizację zadania pozyskane zostały w ramach projektu grantowego pn. Promowana Ziemia Bielska, wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska. Całkowita wartość projektu to kwota 22 230 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 20 000 zł, przy wkładzie własnym w kwocie 2 230 zł. (AK)