Krzyz (1)
Foto: Arch. NSZZ Solidarność Podbeskidzia

Krzyż Komandorski dla śp. Księdza Zbigniewa

Prezydent RP Andrzej Duda nadał śp. księdzu Zbigniewowi Powadzie, kapelanowi podbeskidzkiej „Solidarności”, pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Order dla zmarłego kapłana przekazała na ręce biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla przed rozpoczęciem mszy pogrzebowej doradca prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik, która odczytała również list Prezydenta RP, jaki skierował do uczestników uroczystości pogrzebowych.

Prezydent podkreślił, że odszedł „wspaniały kapłan i gorący patriota, kapelan podbeskidzkiej „Solidarności” i długoletni duszpasterz ludzi pracy; człowiek głębokiej i mocnej wiary, zawsze niezłomnie trwający przy najwyższych wartościach chrześcijańskich i narodowych”.

Andrzej Duda przypomniał, że ks. Powada pracę duszpasterską rozpoczął w szczególnie trudnym czasie stanu wojennego, „kiedy reżim komunistyczny chciał odebrać nam, Polakom, nadzieję na odzyskanie wolności”. Prezydent zaznaczył, że urodzony na Śląsku Cieszyńskim duchowny rozwinął działalność duszpasterską w różnych środowiskach: od inteligencji, przez robotników, po młodzież.

„Niósł bliźnim pociechę religijną i pomoc materialną. Wspierał prześladowanych, dodawał odwagi, zachęcał do aktywności. Pod Jego kierunkiem bielska fara stała się przestrzenią niezależnej myśli i kultury. Tu czerpano inspirację z nauczania naszego wielkiego rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II. Tu wystawiano spektakle i prace plastyczne, wygłaszano prelekcje i swobodniej niż gdzie indziej dyskutowano” – można przeczytać w liście.

Prezydent wyraził przekonanie, że śp. ks. Powada należał do tych kapłanów, którzy położyli olbrzymie zasługi dla Kościoła i Ojczyzny, „przyczyniając się do ostatecznego zwycięstwa nad komunizmem i odzyskania przez nasz naród własnego suwerennego państwa”.

„Niech to wysokie odznaczenie – wraz z nadanymi uprzednio Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości – będzie znakiem czci, z jaką żegna Go dzisiaj Rzeczpospolita” – napisał Prezydent RP. (S)